Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2014

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΧΗΜΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ ΚΑΙ ΕΒΠ 2014

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α)
Βερανζέρου 14, 5ος όρ. Τ.Κ.10432, Αθήνα,  tel: 6971866081

Αθήνα 15 Σεπτεμβρίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΧΗΜΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ
ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ ΚΑΙ ΕΒΠ 2014

Αγαπητοί συνάδελφοι

            Είναι γνωστό ότι φέτος η εγκύκλιος πρόσληψης των αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ άργησε περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά. Δυστυχώς αποκαλύπτεται ότι αυτό δεν ήταν τυχαίο μια και οι προβλέψεις της ανατρέπουν δυσμενώς για τους συναδέλφους την κατάσταση και τα μέχρι σήμερα ισχύοντα για τις προσλήψεις.

   Οι αλχημείες του υπουργείου με την εγκύκλιο των αναπληρωτών όσον αφορά την πρόσληψη των ΠΕ23 Ψυχολόγων, με την δημιουργία Πίνακα Α, όπου εντάσσονται οι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων στη Σχολική Ψυχολογία η την Παιδαγωγική, παραβιάζουν κατάφορα και επιλεκτικά την, διακηρυγμένη από τους ίδιους τους ιθύνοντες της Δ/νσης ΕΑΕ και του ΥΠΑΙΘ, αρχή της ισχύος του βασικού πτυχίου.
            Επίσης οι αλλαγές στη μοριοδότηση των μεταπτυχιακών τίτλων και της προυπηρεσίας , η επαναφορά σε ισχύ πιστοποιητικών επιμόρφωσης στην ΕΑΕ, η κατάργηση του Πίνακα Α για συναδέλφους με αναπηρία, αλλά και η μικρή προθεσμία υποβολής των αιτήσεων , είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει αναστάτωση και αλλαγές στους πίνακες, όχι πάντα με δίκαιο τρόπο.
            Ειδικότερα η πρόβλεψη για μοριοδότηση μόνο των τίτλων που έχουν συνάφεια με την ειδική αγωγή αποτελεί παγίδα για τους αρμόδιους των υπηρεσιακών συμβουλίων που  καλούνται , παρά την νομοθεσία που αναθέτει το έργο αυτό στο ΙΕΠ, να αποφανθούν για την συνάφεια.
            Ενημερώνουμε τους αιρετούς και τα μέλη των ΠΥΣΕΕΕΠ ώστε να λάβουν υπ όψη τους και την Γνωμοδότηση 15/2005 του Ν.Σ.Κ. (19-1-2010) http://www.dimastin.gr/2013/07/152010.html , που αποφαίνεται ότι:
1. Η έννοια της συνάφειας δεν σημαίνει την πλήρη ούτε την μερική ακόμη ταύτιση του περιεχομένου με το αντικείμενο απασχόλησης του υπαλλήλου.
2. Tο περιεχόμενο του μεταπτυχιακού μπορεί να είναι και ξένο προς το κάθε αυτό αντικείμενο της απασχόλησης του υπαλλήλου, αρκεί να περιλαμβάνεται σε μία από τις αρμοδιότητες της υπηρεσίας του.
 3. Απαιτείται συνάφεια όχι του τίτλου του μεταπτυχιακού αλλά του περιεχομένου σπουδών.
             Συμπερασματικά νομίζουμε ότι χρειάζεται να ληφθεί  υπ όψη το περιεχόμενο σπουδών κάθε μεταπτυχιακού τίτλου και όχι μόνο ο τίτλος του ώστε να είναι δυνατό να κριθεί αν συναντάται το κριτήριο της συνάφειας (δλδ της μερικής μόνο σχέσης) με το αντικείμενο απασχόλησης του υπαλλήλου (γενικό και ειδικό καθηκοντολόγιο) η τις αρμοδιότητες της υπηρεσίας (ειδική αγωγή, ΣΜΕΑ, ΚΕΔΔΥ, ΕΔΕΑΥ). Άρα είναι απαραίτητο άμεσα να ζητηθούν αναλυτικές βαθμολογίες η βεβαιώσεις των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για το περιεχόμενο σπουδών κάθε μεταπτυχιακού τίτλου….
            Θυμίζουμε ότι η ΠΟΣΕΕΠΕΑ, στα πλαίσια των προτάσεων για το σχέδιο νόμου για την ΕΑΕ (ΜΑΡΤΗΣ 2014)  και αναφορικά με τις προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ, τις οποίες θεωρούμε αναγκαίες για την κάλυψη των χιλιάδων οργανικών και λειτουργικών κενών σε ΕΕΠ και ΕΒΠ, είχε προτείνει: «Επιβάλλεται η κατάρτιση ενός ενιαίου αξιολογικού - αξιοκρατικού πίνακα ανά κλάδο με τυπικό προσόν τον αντίστοιχο βασικό τίτλο σπουδών προκειμένου να εκκινούν όλοι οι υποψήφιοι από την ίδια ισότιμη βάση. Μοριοδότηση ανάλογα με το μεταπτυχιακό ή διδακτορικό που κατέχει ο υποψήφιος και διαβάθμιση ανάλογα με την συνάφεια με  το γνωστικό αντικείμενο του κλάδου, της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης η των ανθρωπιστικών επιστημών».  
            Ειδικότερα είχαμε προτείνει τις εξής αλλαγές (με bold) κατά τη διαβούλευση:
«β) είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος σε θέμα της αντίστοιχης ειδικότητας η στην ΕΑΕ, έξι (6) μονάδες
γ) είναι κάτοχοι τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών σε θέμα της αντίστοιχης ειδικότητας η στην ΕΑΕ, τρεις (3) μονάδες
δ) είναι κάτοχοι δευτέρου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε θέμα της αντίστοιχης ειδικότητας η στην ΕΑΕ, διαφορετικού γνωστικού αντικειμένου από το πρώτο, δύο (2) μονάδα
ε) είναι κάτοχοι δευτέρου τίτλου σπουδών στην ΕΑΕ, διαφορετικού γνωστικού αντικειμένου από το πρώτο, μιάμιση (1,5) μονάδα».
            Επίσης είχαμε ζητήσει την απάλειψη της παραγράφου που μοριοδοτούσε τα πιστοποιητικά επιμόρφωσης. Και βέβαια είχαμε προτείνει την αυξημένη μοριοδότηση της προυπηρεσίας στην ΕΑΕ και για την περίπτωση προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ.
            Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε εφιστήσουμε την προσοχή των υπευθύνων των ΠΥΣΕΕΠ για την ορθή και δίκαιη μοριοδότηση της προυπηρεσίας των συναδέλφων που εργάστηκαν στις ΣΜΕΑΕ και τα ΚΕΔΔΥ στα πλαίσια των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας (ΟΑΕΔ). Η μοριοδότηση τους κατά την άποψη μας μπορεί να γίνει ως προυπηρεσία στο Δημόσιο και μοριοδοτείται με 0,50 μονάδες ανά εξάμηνο, αφού δεν κατατάχθηκαν ποτέ στον Πίνακα Αναπληρωτών.
            Πιστεύουμε ότι με την αγωνιστική συσπείρωση όλων των συναδέλφων θα καταφέρουμε να επιβάλλουμε τις δίκαιες θέσεις μας για μία αξιοκρατική διαδικασία προσλήψεων, πριν την κατάθεση του νομοσχεδίου για την ΕΑΕ, εαν και όταν αυτή πραγματοποιηθεί.
            Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                          Ο Γ. Γραμματέεας

Στ. Καρπενησιώτης                        Δ. Αρβανίτης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΣΕΕΠΕΑ-ΜΕ 245 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ 2618 ΚΕΝΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α)
Βερανζέρου 14, 5ος όρ. Τ.Κ.10432, Αθήνα,  tel: 6971866081

Αθήνα 15 Σεπτεμβρίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αγαπητοί συνάδελφοι
            Ευχόμαστε σε όλους καλή σχολική χρονιά και πιστεύουμε ότι  με την κοινή προσπάθεια θα καταφέρουμε να προσφέρουμε στους μαθητές μας ουσιαστικές εκπαιδευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες παρά τα σημαντικά προβλήματα και τις σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό.  
     Κατόπιν εντολών ανώτατων υπηρεσιακών και πολιτικών παραγόντων, πραγματοποιήθηκε αγιασμός σε όλα τα σχολεία ανεξάρτητα αν αυτά είναι αδύνατο να λειτουργήσουν πλήρως άμεσα. Έτσι οι υπάρχοντες εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και οι γονείς τους αποτέλεσαν το σκηνικό της «επιτυχίας» για την συγκάλυψη για μία μέρα της πραγματικής κατάστασης.
            Ιδιαίτερα στον ευαίσθητο τομέα της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, δεκάδες σχολεία (ειδικά δημοτικά και νηπιαγωγεία, ΕΕΕΕΚ, ΤΕΕ ΕΑ) παραμένουν χωρίς εκπαιδευτικό και ειδικό εκπαιδευτικό η βοηθητικό προσωπικό. Αυτό,σε συνδιασμό με την έλλειψη μέσων μεταφοράς, έχει σαν αποτέλεσμα τα σχολεία αυτά να μη λειτουργούν ακόμη η στην καλλίτερη περίπτωση να λειτουργούν με μειωμένο ωράριο αλλά όχι για όλους τους μαθητές.
            Δυστυχώς οι μαθητές που δεν έχουν ιδιωτικό μέσο μετακίνησης, αλλά κυρίως οι μαθητές που δεν αυτοεξυπηρετούνται, θα παραμείνουν στο σπίτι τους μέχρι νεωτέρας, αφού το απαραίτητο ΕΕΠ και ΕΒΠ δεν έχει ακόμη προσληφθεί. Παρά τις εξαγγελίες του υπουργού ακόμη και οι λίγες πιστώσεις που ανακοινώθηκαν (245 για ΣΜΕΑΕ σε σύνολο 2618 λειτουργικών κενών σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΔΥ και ΕΔΕΑΥ) δεν μπορούν να απορροφηθούν πριν το τέλος Σεπτέμβρη. Κι αυτό λόγω της καθυστέρησης από το ΥΠΑΙΘ της προκήρυξης της διαδικασίας πρόσληψης που προκαλεί καθυστέρηση στην διαδικασία έγκρισης των πινάκων και την τοποθέτηση των αναπληρωτών.
            Kαλούμε το ΥΠΑΙΘ να προχωρήσει άμεσα σε γενναία αύξηση των πιστώσεων για προσλήψεις ΕΕΠ και ΕΒΠ στα ειδικά σχολεία και ΕΕΠ σε ΚΕΔΔΥ και ΕΔΕΑΥ.

            Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                          Ο Γ. Γραμματέεας


Στ. Καρπενησιώτης                        Δ. Αρβανίτης

Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014

Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΣΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΑΙΘ Κ. ΔΕΡΜΕΤΖΟΠΟΥΛΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

            Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ συμμετείχε σήμερα μαζί με τον ΣΕΕΠΕΑ Αττικής στην συγκέντρωση – διαμαρτυρία που οργάνωσε η ΕΣΑμεΑ και το αναπηρικό κίνημα έξω από το ΥΠΑΙΘ. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΕΣΑμεΑ:
«Έξω από την πύλη του υπουργείου Παιδείας στο Μαρούσι συγκεντρώθηκαν σήμερα εκατοντάδες κόσμου, εκπρόσωποι φορέων και μελών της ΕΣΑμεΑ, μαθητές με αναπηρία, γονείς, εκπαιδευτικοί με αναπηρία, για να διαμαρτυρηθούν για την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στο χώρο της Ειδικής Εκπαίδευσης. Αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον πρόεδρο της ΕΣΑμεΑ Ιωάννη Βαρδακαστάνη, αποτελούμενη από μέλη της εκτελεστικής γραμματείας της Συνομοσπονδίας και εκπροσώπους της ΠΟΣΕΕΠΕΑ, του ΣΑΤΕΑ και του Συλλόγου Εκπαιδευτικών με αναπηρία συναντήθηκε τελικά με τον υφυπουργό Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες να πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον υπουργό Ανδρέα Λοβέρδο, ο οποίος δήλωσε αδυναμία και δεσμεύτηκε για συνάντηση με την ΕΣΑμεΑ σε σύντομο χρονικό διάστημα».
            Όσον αφορά το ΕΕΠ και το ΕΒΠ, η ποιό σημαντική πληροφορία που αντλείται από τις συναντήσεις με τους πολιτικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες είναι ότι σχεδιάζεται η πρόσληψη 300 αναπληρωτών για την στήριξη μαθητών που το έχουν ανάγκη στη Γενική Εκπαίδευση. Επίσης πιθανολογείται η πρόσληψη μόνο 350 μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ για τις ανάγκες των ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ ενώ δεν έχει εξασφαλιστεί μέχρι σήμερα πίστωση μέσω του κρατικού προυπολογισμού και για την στελέχωση των ΕΔΕΑΥ.
            Υπενθυμίζουμε ότι  Η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ενημέρωσε με το έγγραφο της 19/6/2014 για τις ανάγκες για προσλήψεις  ΕΕΠ και ΕΒΠ αναφέροντας ότι:
«Όσον αφορά τις ανάγκες για προσλήψεις, ώστε τα ειδικά σχολεία, τα ΚΕΔΔΥ και οι ΕΔΕΑΥ να λειτουργήσουν τη νέα σχολική χρονιά,  είμαστε σε θέση παρά την έλλειψη επίσημης πληροφόρησης, να σας ενημερώσουμε ότι υπάρχουν  461   ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΕΠ ΚΑΙ ΕΒΠ στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, αφού δεν έγινε ΟΥΤΕ ΕΝΑΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ αλλά αντίθετα προστέθηκαν και οι  αυξημένες παραιτήσεις συναδέλφων που προκαλούνται από την εργασιακή και συνταξιοδοτική ανασφάλεια. Προσθέστε και τα διαπιστούμενα κάθε χρόνο  1657 τουλάχιστον ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ σε ΕΕΠ – ΕΒΠ , που φέτος εν μέρει μόνο καλύφθηκαν με προγράμματα ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ (5μηνα).           Επίσης πρέπει στα κενά να προστεθούν και οι ανάγκες στελέχωσης των ΕΔΕΑΥ, που φέτος καλύφθηκαν από προγράμματα ΕΣΠΑ το τελευταίο μόνο τρίμηνο, και ανέρχονται σε τουλάχιστον 500. Συνολικά πρόκειται για 2618 τουλάχιστον οργανικά και λειτουργικά κενά σε ΕΕΠ και ΕΒΠ, που θεωρούμε απαραίτητο να καλυφθούν με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, με στόχο  την  διασφάλιση του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος στην εκπαίδευση όλων των μαθητών».

            Φαίνεται ότι και φέτος θα συνεχιστεί η ίδια κατάσταση που ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια, με την υποστελέχωση των δομών ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ενώ είναι γεγονός ότι το κουδούνι δεν θα χτυπήσει στην ώρα του για τα παιδιά – μαθητές μας…

Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΕΠ ΚΑΙ ΕΒΠ ΓΙΑ ΤΟ 2014

    Ανακοινώθηκαν σήμερα Δευτέρα 1 Σεπτέμβρη, οι Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε για το διδακτικό έτος 2014-2015 και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2014-2015. Το υπουργείο πιστό στην απαξιωτική στάση του απέναντι στην ειδική αγωγή και τους λειτουργούς της καθυστέρησε και αυτή την απλή διαδικασία υπηρεσιακών μεταβολών.
    Χρειάζεται να δώσουμε όλοι την κατάλληλη απάντηση με την συμμετοχή μας στην ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΊΑ ΣΤΟ ΥΠΑΙΘ αύριο 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ στις 11.00 π.μ. 

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΩ

H EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΓΙΑ ΤΟ 2014

                 Ανακοινώθηκε η εγκύκλιος για την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ για τις ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 5 -9-2014. Είναι φανερή η απαξίωση και η προχειρότητα με την οποία αντιμετωπίζεται από το υπουργείο η ειδική αγωγή και εκπαίδευση και οι λειτουργοί της. 
               Χρειάζεται να δώσουμε την ανάλογη απάντηση στους υπεύθυνους, με την συμμετοχή μας στην ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ στο ΥΠΑΙΘ αύριο ΤΡΙΤΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ στις 11.00 π.μ.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΕΔΩ

Σάββατο, 30 Αυγούστου 2014

ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ

Σύλλογος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής
 Αττικής 
 Βερανζέρου 14, 5ος όροφος γραφ.1 Αθήνα, Τ.Κ. 10432 τηλ./φαξ: 210 3511505
 www.seepeaa.gr, www.seepeaa.com e-mail: info@seepeaa.gr
Ιδρυτικό μέλος της Παν. Ομοσπονδίας Ειδικού Εκπ/κού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής
(ΠΟΣΕΕΠΕΑ)

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 Αθήνα 29 Αυγούστου 2014

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

         «Ο τρόπος που η κοινωνία αντιμετωπίζει τα παιδιά και την εκπαίδευσή τους είναι συνήθως ενδεικτικός του επιπέδου ανάπτυξής της.» 
        Είναι πια γεγονός ότι ΔΕΝ θα είναι όλοι στις θέσεις τους στις 11 Σεπτεμβρίου με το χτύπημα του πρώτου κουδουνιού. 
Η εκάστοτε πολιτική ηγεσία έχει ανά πάσα στιγμή στα χέρια της όλα τα λειτουργικά κενά των Σχολικών Μονάδων και των 58 ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της χώρας. 
    Ξέρει πόσοι εκπαιδευτικοί, ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό χρειάζεται για την στελέχωση των δομών της ειδικής εκπαίδευσης. Παρόλα αυτά ο μήνας έχει 29 Αυγούστου και δεν έχουμε ούτε την προκήρυξη της πρόσληψης του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού για τα ΚΕΔΔΥ καις τις ΣΜΕΑΕ. 
      Το Δ.Σ. του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής στηρίζει δυναμικά και συμπορεύεται με τις κινητοποιήσεις του Αναπηρικού Κινήματος συμμετέχοντας με 3ωρη στάση εργασίας και παράσταση διαμαρτυρίας. 
    Για αυτό καλεί τα μέλη του που εργάζονται σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και στα Κέντρα Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) να συμμετάσχουν στην στάση εργασίας που προκήρυξε η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. την Τρίτη 2 
Σεπτεμβρίου 2014 από τις 11:00 – 14:00 και στην παράσταση
διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Παιδείας που θα πραγματοποιηθεί στις 11:30π.μ. 
       Ο Σύλλογος δηλώνει απερίφραστα ότι θα αγωνιστεί με κάθε δυνατό τρόπο για την ανατροπή των ρυθμίσεων που αντιμετωπίζουν τις ανάγκες του σήμερα με αντιλήψεις άλλων εποχών και στέλνει μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση ότι το Ειδικό Εκπαιδευτικό και το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό α π α ι τ ε ί 
σεβασμό και αναγνώριση του έργου και της αποστολής του από την Πολιτεία. 

Για το Δ.Σ. 

Η Πρόεδρος                      Η Γεν. Γραμματέας 

Παναγιώτα Λεωτσάκου          Σοφία Παπαγεωργοπούλου

Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2014

ΤΟ Φ.Ε.Κ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π & Ε.Β.Π ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε & ΚΕ.Δ.Δ.Υ


ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ Α. ΔΕΡΜΕΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΣΧΕΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π & Ε.Β.Π ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε & ΚΕ.Δ.Δ.Υ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΦΕΚ ΕΔΩ

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΕΠ-ΕΒΠ 2014-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΙΡΕΤΟΥ  
                               ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΕΠ ΕΒΠ 2014

Αγαπητοί Συνάδελφοι

Σχετικά με τις αποσπάσεις του ΕΕΠ και ΕΒΠ για το σχολικό έτος 2014, σας ενημερώνω για τα εξής.
Την Δευτέρα 25/8/2014, συνεδρίασε το ΚΥΣΕΕΠ με κύριο θέμα τις αποσπάσεις.
Το σύνολο των αιτήσεων για όλους τους κλάδους ήταν 150 και από αυτές ικανοποιήθηκαν οι 131.
Πρόβλημα υπήρξε με τις αιτήσεις λίγων συναδέλφων που ζητούσαν απόσπαση σε ΣΜΕΑΕ που δεν είχαν λειτουργικό κενό και σε αιτήσεις συναδέλφων ΚΕΔΔΥ της Αθήνας, από τα οποία ζητούσε να αποσπαστεί μεγάλος αριθμός από κάθε κλάδο, χωρίς να προκύπτει αντικατάστασής τους από άλλους συναδέλφους.
Παρά τις δυσκολίες ικανοποίησης των αιτήσεων αυτών, το συμβούλιο δεσμεύτηκε να εξετάσει πιθανές αιτήσεις θεραπείας που οι συνάδελφοι θα υποβάλλουν, σε συνάρτηση πάντοτε με τις πιστώσεις για πρόσληψη αναπληρωτών που πρόκειται να εγκριθούν.
Επίσης το συμβούλιο δεν ικανοποίησε αιτήσεις για μερική απόσπαση, γιατί αυτό δημιουργεί πρόβλημα στην υποβολή από τις ΣΜΕΑΕ και τα ΚΕΔΔΥ αιτημάτων για πρόσληψη αναπληρωτών.
Ως προς τις αποσπάσεις συναδέλφων που έχουν οργανική θέση σε σχολεία που είναι σε αναστολή λειτουργίας, το συμβούλιο έκρινε ότι το θέμα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σε επίπεδο περιφέρειας, με την διάθεση των συναδέλφων σε άλλα σχολεία που έχουν ανάγκες.
Ως προς τις πιστώσεις για πρόσληψη αναπληρωτών, την περίοδο αυτή γίνεται έντονη προσπάθεια για την εξασφάλιση του αναγκαίου αριθμού για την καλύτερη στελέχωση των ΣΜΕΑΕ και των ΚΕΔΔΥ. Τα πράγματα φαίνεται να μην είναι και τόσο εύκολα.
Ακόμη και να εξασφαλιστούν κάποιες πιστώσεις, οι προσλήψεις δεν προβλέπονται πριν το τέλος Σεπτεμβρίου και αν.
Επειδή η απόφαση των αποσπάσεων βρίσκεται στην διαδικασία υπογραφών από την πολιτική ηγεσία και ελπίζουμε να ολοκληρωθεί σύντομα, από την πλευρά μου θεωρώ χρέος μου , έστω και άτυπα, να ενημερώσω τους συναδέλφους για τις αποσπάσεις, με την επισήμανση ότι οι αποσπάσεις για να ισχύσουν και να μπορεί κάποιος να μετακινηθεί, θα πρέπει πρώτα να υπογραφούν.
Καλή σχολική χρονιά σε όλους
                                           Παπαευθυμίου Δημήτρης
                                                   Αιρετός ΚΥΣΕΕΠΚλάδος ΔΕ1 -  ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α.Μ.
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ
ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΕ
603564
ΑΓΙΑΝΟΓΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΜΕΑΕ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
ΕΔΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
606906
ΑΛΒΑΝΟΥΔΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΔΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
13ο ΕΔΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
603492
ΑΡΒΑΝΙΤΗ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1ο ΕΕΕΕΚ ΠΥΛΑΙΑΣ
ΕΕΕΕΚ ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ
702818
ΒΑΓΙΑ
ΚΩΝ/ΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1ο ΕΔΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΕΔΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
612901
ΓΑΛΛΙΟΥ
ΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΔΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΕΕΕΕΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
603468
ΓΙΑΝΟΥΧΑΗΛΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
2ο ΕΔΣ Καβάλας
ΕΙΔ. ΝΗΠ. ΔΡΑΜΑΣ
606893
ΚΑΠΟΤΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
2ο ΕΔΣ ΠΑΤΡΩΝ
2ο ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠ. ΠΑΤΡΩΝ
600577
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΜΕΤΑΞΙΑ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΕΕΕΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΕΔΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
603505
ΚΑΤΣΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΙΔΙΚΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΕΕΕΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ
702821
ΚΑΤΣΑΝΟΥ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΟΥΚΕΙΟ ΕΔΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΕΔΣ ΕΛΕΠΑΠ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
612893
ΚΑΤΣΟΥΡΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ
ΛΥΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΟΥΚΕΙΟ ΕΔΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
603562
ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1ο ΕΔΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΕΕΕΕΚ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
606939
ΚΟΚΡΑ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΔΣ ΡΑΦΗΝΑΣ
ΕΕΕΕΚ ΚΩΦΩΝ – ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
612910
ΛΕΩΤΣΙΝΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΕΕΕΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ
1ο ΕΔΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
612892
ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗ
ΖΑΦΕΙΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2ο ΕΙΔ. ΝΗΠ. ΧΑΝΙΩΝ
2ο ΕΔΣ ΞΑΝΘΗΣ
606762
ΜΑΥΡΟΦΡΙΔΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
2ο ΕΔΣ ΒΟΛΟΥ
ΕΕΕΕΚ ΒΟΛΟΥ
612911
ΜΙΧΑΛΟΥΔΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΕΕΕΕΚ ΓΕΝΙΣΕΑΣ
ΕΕΕΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ
702825
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΕΕΕΚ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΕΔΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
603464
ΠΑΡΑΣΚΕΛΙΔΟΥ
ΙΟΥΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2ο ΕΔΣ ΑΝ. ΘΕΣ/ΚΗΣ
3o ΕΔΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
600648
ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΕΕΕΕΚ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΟ Δ.ΣΧ.ΙΝ.Α.Α.
603563
ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΔΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΕΔΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
702828
ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΕΕΕΚ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΕΕΕΕΚ ΚΟΖΑΝΗΣ
612899
ΦΛΩΡΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΔΑΜΙΑΝΟΣ
 ΕΔΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΕΔΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ
702797
ΦΩΤΕΙΝΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΗΛΙΑΣ
ΕΔΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΕΔΣ ΧΙΟΥ
603482
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΕΕΕΕΚ ΑΧΑΪΑΣ
2ο ΕΔΣ ΠΑΤΡΑΣ

Κλάδος ΠΕ 21 - 26  ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
Α.Μ.
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ
ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΕ
603644
ΑΔΑΜΙΔΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΕΕΕΚ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
1ο ΕΕΕΕΚ ΘΕΡΜΗΣ
612918
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΕΕΕΚ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΕΔΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
702878
ΙΩΑΝΝΟΒΙΤΣ
ΟΛΓΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1ο ΕΔΣ ΕΛΕΠΑΠ ΑΘΗΝΑΣ
1ο ΕΔΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΠΙΚΠΑ
612937
ΚΑΚΟΥΡΟΥ
ΝΙΚΗ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΤΕΕ ΕΑ ΙΛΙΟΥ
ΕΔΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ
606908
ΚΛΕΙΤΣΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1ο ΕΕΕΕΚ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΕΔΣ ΙΝΑΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
620196
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΔΣ ΚΩΦΩΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
612941
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΕΕΕΚ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ
ΕΔΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
606743
ΜΠΑΛΤΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΕΕΕΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΚΕΔΔΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
606867
ΜΠΟΓΚΑ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2ο ΕΔΣ ΑΝ. ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΕΕΕΕΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
606966
ΝΟΤΗ
ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΔΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
1ο ΕΔΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
702872
ΝΤΕΛΗΜΠΑΛΤΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1ο ΕΔΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΕΕ ΕΙΔ.ΑΓ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
612919
ΞΗΝΤΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΕΔΣ ΜΔΔΕ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΕΕΕΕΚ ΚΩΦΩΝ & ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
612933
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΩΝΗ
ΕΠΑΜΕΙΜΩΝΔΑΣ
ΤΕΕ Ε.Α. ΑΧΑΪΑΣ
1ο ΕΔΣ ΠΑΤΡΑΣ
606741
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΕΕΕΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΕΔΔΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
612931
ΤΑΠΡΑΝΤΖΗ
ΞΑΝΘΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΕΕΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΕΔΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Κλάδος ΠΕ 23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
Α.Μ.
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ
ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΕ
702880
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΑΜΕΡΙΣΣΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΕΔΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓ. ΓΥΜΝ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
702835
ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΔΣ ΛΑΜΙΑΣ
6ο ΟΛ.ΕΔΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
603639
ΑΣΗΜΙΔΟΥ
ΑΜΑΛΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΕΔΔΥ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΚΕΔΔΥ ΕΒΡΟΥ
603772
ΒΕΛΩΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΕΔΔΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΚΕΔΔΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
603620
ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ
ΑΝΝΑ
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΚΕΔΔΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΕΔΣ ΑΓΡΙΑΣ
603590
ΓΙΑΤΣΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1ο ΕΔΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
10ο ΕΔΣ ΚΩΦΩΝ-ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ
603664
ΓΟΥΝΑΡΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΕΕΕΚ ΚΙΛΚΙΣ
Β΄ΚΕΔΔΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ
603582
ΔΕΣΥΛΛΑ
ΚΑΣΣΙΑΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΕΕΕΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΔΔΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
620213
ΖΙΑΚΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ
1ο ΕΔΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΕΔΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
600612
ΖΙΩΓΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Α΄ ΚΕΔΔΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΤΕΕ Ε.Α. ΠΕΥΚΩΝ
603771
ΘΩΜΑ
ΒΑΪΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΕΔΔΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
603614
ΚΑΓΚΕΛΙΔΟΥ
ΘΕΟΠΙΣΤΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΕΕΕΕΚ ΒΟΛΟΥ
Α΄ΚΕΔΔΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ
606977
ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΕΔΔΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΕΔΔΥ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
603596
ΚΑΨΑΝΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΗΛΙΑΣ
ΕΕΕΕΚ ΝΤΑΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
1ο ΕΔΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
620212
ΚΟΡΔΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΕΔΔΥ ΣΕΡΡΩΝ
Α΄ΚΕΔΔΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ
603719
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
 ΝΤΟΡΟΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΕΔΔΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΕΕΕΕΚ ΒΟΛΟΥ (Ν. ΙΩΝΙΑΣ)
603626
ΛΑΜΠΙΡΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΚΕΔΔΥ Δ' ΑΘΗΝΑΣ
ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ Μ.Δ.Δ.Ε. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
620204
ΜΑΤΣΙΚΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ Μ.Δ.Δ.Ε. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΕΔΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
603629
ΜΑΥΡΑΚΗ
ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΕΔΔΥ ΧΑΝΙΩΝ
3ο ΕΔΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
603750
ΜΟΤΣΙΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΔΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΚΟ ΓΥΜΝ. ΚΟΖΑΝΗΣ
603599
ΜΠΙΡΗΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΕΔΔΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. Ν.ΙΩΝΙΑ-ΒΟΛΟΥ "ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ"
606948
ΝΤΑΓΙΑΝΤΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
 ΦΩΤΙΟΣ
Γ/ΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΚΩΦΩΝ- ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΕΙΔ. ΕΠΑΓΓ. ΓΥΜΝ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
603741
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ
ΕΥΔΟΞΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΕΔΔΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
Α΄ΚΕΔΔΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ
600619
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΕΔΔΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΕΕΕΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
702838
ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ
ΑΓΛΑΪΑ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
1ο ΕΔΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
1ο ΝΗΠ. ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ
603652
ΠΕΓΚΛΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Α΄ ΚΕΔΔΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ
2ο ΕΕΕΕΚ ΠΥΛΑΙΑΣ  - ΧΟΡΤΙΑΤΗ
623060
ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1Ο ΕΔΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
ΠΝΑ ΡΑΦΗΝΑΣ
600559
ΡΕΪΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Α΄ ΚΕΔΔΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟ Γ/ΣΙΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ
702800
ΣΑΜΑΡΑ
ΕΥΤΕΡΠΗ
ΠΕΤΡΟΣ
ΕΔΣ ΑΡΤΑΣ
ΤΕΕ Ε.Α. ΣΕΡΡΩΝ
616621
ΤΕΛΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΔΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
ΚΕΔΔΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
603749
ΤΣΕΛΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΕΔΔΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΚΕΔΔΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
603674
ΤΣΟΛΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Α΄ ΚΕΔΔΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΕΕΕΕΚ ΙΝΑΑ ΠΕΥΚΩΝ
606821
ΤΣΟΥΚΑΛΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΚΕΔΔΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΣΜΕΑΕ ΑΙΓΙΟΥ
620208
ΧΑΡΒΑΤΗΣ
ΑΔΑΜ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΕΔΔΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
EEEEK ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
606784
ΧΑΤΖΗΣΤΑΘΟΓΛΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕΕ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΚΕΔΔΥ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

Κλάδος ΠΕ 24 ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΩΝ
Α.Μ.
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ
ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΕ
603646
ΔΡΑΜΙΛΑΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Α΄ΚΕΔΔΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ
Β΄ΚΕΔΔΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ


Κλάδος ΠΕ 25 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
Α.Μ.
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ
ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΕ
702841
ΓΙΩΤΗ
ΕΛΕΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΕΕΕΚ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
 ΕΕΕΕΚ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
606838
ΛΙΤΑΝΗ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
3ο ΕΔΣ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΕΔΣ ΙΝΑΑ ΠΕΥΚΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ
606850
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΕΔΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΦΟΥΦΕΙΟ ΕΔΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
606735
ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1ο ΕΕΕΕΚ ΘΕΡΜΗΣ
ΕΕΕΕΚ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
606759
ΣΥΡΟΥ
ΝΙΚΗ
ΦΩΤΙΟΣ
1ο ΕΔΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΕΕΕΕΚ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
702846
ΤΖΙΜΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΕΕΕΚ ΣΟΦΑΔΩΝ
ΕΕΕΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
606897
ΤΟΛΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜ. ΕΙΔ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΕΔΣ ΑΥΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΠΥΛΑΙΑ)
702847
ΤΣΙΡΕΒΕΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΕΔΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΤΕΕ ΕΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

Κλάδος ΠΕ 28 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
Α.Μ.
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ
ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΕ
606765
ΓΑΪΤΑΝΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΕΕΕΚ ΒΟΛΟΥ
2ο ΕΔΣ ΒΟΛΟΥ
702852
ΝΤΑΦΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΕΔΔΥ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΕΕΕΕΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
603583
ΠΕΤΡΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΕΕΕΕΚ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΤΕΕ Ε.Α. Α΄ΒΑΘΜ. ΣΕΡΡΩΝ
606839
ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
Α' ΚΕΔΔΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟ Γ/ΣΙΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ
606807
ΤΣΟΛΟΖΙΔΟΥ
ΜΕΡΟΠΗ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΕΙΔΙΚΟ Γ/ΣΙΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ
2ο ΕΔΣ ΕΛΕΠΑΠ ΘΕΣ/ΚΗΣ
606863
ΧΑΡΙΣΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
3ο ΕΔΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΕΕΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
606830
ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
1ο ΕΔΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΕΔΣ ΤΥΦΛΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Κλάδος ΠΕ 29 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
Α.Μ.
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ
ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΕ
702856
ΓΚΟΡΑΚΗ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΕΔΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΕΔΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ
606836
ΓΟΥΛΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΕΕΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ
1ο ΤΕΕ ΕΑ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ
600639
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΕΔΣ ΑΥΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ
2ο ΕΔΣ ΕΛΕΠΑΠ ΘΕΣ/ΚΗΣ
606967
ΣΚΑΛΤΣΟΥΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΔΣ ΤΚ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Μαθητών με προβλήματα όρασης και πολλαπλές αναπηρίες ΑΙΓΑΛΕΩ
606896
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1ο ΕΔΣ ΠΑΤΡΩΝ
2ο ΕΔΣ ΠΑΤΡΩΝ
603465
ΤΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΗΛΙΑΣ
ΕΕΕΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΕΔΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
603554
ΤΡΑΚΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΕΤΡΟΣ
1ο ΕΔΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
10ο ΕΔΣ ΑΘΗΝΩΝ  - ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ
606849
ΦΛΟΓΕΡΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΕΕΕΕΚ ΑΧΑΪΑΣ
1ο ΕΔΣ ΑΙΓΙΟΥ

Κλάδος ΠΕ 30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
Α.Μ.
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ
ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΕ
620223
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Β΄ΚΕΔΔΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΤΕΕ ΕΑ ΠΕΥΚΩΝ
603754
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΣΠΥΡΟΣ
ΚΕΔΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΔΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
603657
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΕΕΕΚ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
ΚΕΔΔΥ ΑΧΑΪΑΣ
603474
ΑΝΤΩΝΕΛΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΔΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΚΕΔΔΥ ΛΕΣΒΟΥ
603665
ΒΑΖΟΥΚΗ
ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΟΥΚΕΙΟ ΕΔΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΕΙΔ.ΕΠΑΓΓ.Γ/ΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
603593
ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΑΡΑΣΧΟΣ
2ο ΕΔΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΕΔΣ ΑΙΓΙΟΥ
603578
ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΕΔΔΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΕΕΕΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
609920
ΙΟΜΕΡΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΕΕΕΚ ΓΕΝΙΣΕΑΣ
ΚΕΔΔΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
606845
ΚΑΝΔΥΛΑ
ΧΡΥΣΩ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΕΔΣ ΑΓΡΙΑΣ ΒΟΛΟΥ
ΕΔΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ
606944
ΚΑΝΕΛΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΕΕΕΕΚ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΕΙΔ. ΕΠΑΓΓ. Γ/ΣΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
603518
ΚΑΡΑΜΠΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΕΕΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΕΔΔΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
606773
ΚΑΤΣΑΝΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1ο ΕΔΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΚΕΔΔΥ Β΄ΑΘΗΝΑΣ
603571
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΙΔΙΚΟ ΜΔΔΕ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
12ΘΕΣΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΣ ΕΛΕΠΑΠ
603699
ΚΟΤΡΕΤΣΟΥ
ΦΡΑΓΚΙΣΚΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΜΕΑΕ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ
ΚΕΔΔΥ Β' ΑΘΗΝΑΣ
603655
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΥ
ΜΑΡΙΟΛΕΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΕΔΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ
3ο ΕΔΣ ΠΑΤΡΑΣ
609918
ΛΟΥΛΟΥΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΚΥΡΙΑΖΗΣ
1ο ΕΕΕΕΚ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΕΕΕΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
603753
ΜΑΝΑΚΙΤΣΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΕΔΔΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΚΕΔΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
229957
ΜΑΝΤΗΛΑ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΕΕΕΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΔΔΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
603600
ΜΑΤΣΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΥΛΟΣ
1ο ΕΔΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΕΔΔΥ ΕΒΡΟΥ
702875
ΜΟΥΡΜΟΥΡΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΕΔΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
2Ο ΕΔΣ ΒΟΛΟΥ 
603676
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
4ο ΕΔΣ Α΄ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
 Β' ΚΕΔΔΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
606886
ΟΣΙΠΩΦ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡ-ΝΙΚΟΛ
4ο ΣΜΕΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΚΩΦΩΝ & ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ
603732
ΠΑΝΟΥΣΙΕΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΑΓΗΣ
ΕΔΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΚΕΔΔΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
603643
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΕΔΔΥ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΕΔΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
603651
ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΔΣ ΙΝ.Α.Α. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
1ο ΕΕΕΕΚ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ (ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ)
603716
ΠΑΣΣΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΕΔΔΥ ΕΒΡΟΥ
ΚΕΔΔΥ ΡΟΔΟΠΗΣ
609922
ΠΕΤΡΕΛΛΗ
ΜΕΡΣΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΕΕΕΚ ΑΧΑΪΑΣ
2Ο  ΕΔΣ ΠΑΤΡΩΝ
600569
ΠΡΟΒΙΔΑ
ΟΛΓΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΕΔΔΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΕΔΣ ΓΑΛΑΝΟΒΡΥΣΗΣ
620232
ΣΚΙΑΔΑ
ΚΩΝ/ΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΕΔΔΥ ΠΥΡΓΟΥ
ΚΕΔΔΥ ΑΧΑΪΑΣ
603595
ΣΟΥΛΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΕΕΕΚ ΧΑΝΙΩΝ
1ο ΕΕΕΕΚ ΘΕΡΜΗΣ
603761
ΤΣΙΤΣΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΕΕΕΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΕΕΕΕΚ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ (ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΣ)
603744
ΤΣΟΥΜΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΚΕΔΔΥ Β΄ΑΘΗΝΑΣ
ΕΕΕΕΚ ΚΩΦΩΝ ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΑΘΗΝΑΣ