Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2015

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΑ ΛΑΘΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

Με έκπληξη και δυσφορία ενημερωθήκαμε για το νέο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας 19.101 θέσεων πλήρους απασχόλησης, που ανακοινώθηκε από τον ΟΑΕΔ στις 25-8-2015 και περιλαμβάνει θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού στις Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπαίδευσης, καθώς και στις Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε όλη την Επικράτεια..
Θυμίζουμε ότι  πάγια θέση της Ομοσπονδίας παραμένει ότι οι σοβαρές και εξειδικευμένες ανάγκες της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης δεν καλύπτονται με κανένα τρόπο με προγράμματα 5-μηνης απασχόλησης, που λήγουν στη διάρκεια της χρονιάς και αφήνουν εκτεθειμένους και ακάλυπτους μαθητές με πολύ σοβαρά προβλήματα. Επίσης,  η εμπειρία δείχνει πώς ενώ πρόκειται τυπικά για θέσεις μαθητείας, οι συνάδελφοι που προσλήφθηκαν στο παρελθόν με τα προγράμματα αυτά, κάλυψαν οργανικά κενά και δεν έλαβαν καμία καθοδήγηση ή εποπτεία επαγγελματικού τύπου.
 Το σημαντικότερο πρόβλημα, όμως, είναι ότι τα πειράματα αυτά πραγματοποιήθηκαν σε βάρος μαθητών  και μάλιστα παιδιών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και Αναπηρίες, χωρίς να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες του χώρου της Ειδικής Εκπαίδευσης και πιο συγκεκριμένα η ανάγκη σταθερών και μόνιμων προσώπων αναφοράς, η σημασία της συνέχειας στην εκπαιδευτική και θεραπευτική παρέμβαση, οι ψυχολογικές επιπτώσεις από τις συνεχείς εναλλαγές του προσωπικού, η διαχείριση συναισθημάτων απώλειας, καθώς και οι  δυσκολίες στη λειτουργία της διεπιστημονικής ομάδας.
Ως προς το εργασιακό, έχουμε καταγγείλει και παλιότερα την ύπαρξη στους ίδιους εργασιακούς χώρους (ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ), συναδέλφων τριών ταχυτήτων (μόνιμων, αναπληρωτών και αυτών μέσω προγραμμάτων ΟΑΕΔ), με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εργασιακή δικαιοσύνη και ισότητα, καθώς και για το συναδελφικό κλίμα μέσα στα Ειδικά Σχολεία και τα ΚΕΔΔΥ.
Για όλους τους παραπάνω λόγους η ΠΟΣΕΕΠΕΑ έχει προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της εφαρμογής των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας στην ΕΑΕ,  με προσφυγή που εκδικάστηκε στην Ολομέλεια στις 5 -12-2014 και αναμένει την έκδοση απόφασης. 
Για την ΠΟΣΕΕΠΕΑ η μόνη οδός για την κάλυψη των σοβαρών αναγκών. σε προσωπικό, στο χώρο της ΕΑΕ, περνάει  μέσα από μόνιμους διορισμούς από τον κρατικό προϋπολογισμό. 

Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2015

ΣΟΒΑΡΟ ΖΗΤΗΜΑ ΜΕ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙ

Αναφορικά με το ζήτημα που έχει προκύψει από τη  μη ανανέωση των Αποσπάσεων Διευθυντών του Υπουργείου Παιδείας, μεταξύ των οποίων και του Διευθυντή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και την επικείμενη αντικατάστασή τους από Διοικητικούς Προϊστάμενους, η ΠΟΣΕΕΠΕΑ επισημαίνει ότι μια τέτοια κίνηση τη δεδομένη χρονική στιγμή- λίγο πριν το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς- μόνο προβλήματα και δυσλειτουργίες μπορεί να επιφέρει.

Θεωρούμε ότι τα ζητήματα της Εκπαίδευσης και ιδιαίτερα της ΕΑΕ απαιτούν εξειδικευμένη γνώση του αντικειμένου και εμπειρία στον εκπαιδευτικό χώρο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι σοβαρότατες δυσκολίες  που ανακύπτουν. Ιδιαίτερα, λίγο πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς, οι ΣΜΕΑΕ και τα ΚΕΔΔΥ   παραμένουν υποστελεχωμένες, με εκατοντάδες οργανικά και λειτουργικά κενά, χωρίς υποδομές και με ορατό τον κίνδυνο να μην μπορέσουν να ανοίξουν για όλους τους μαθητές.

Ζητάμε από την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να σκεφθεί το ζήτημα αυτό πολύ σοβαρά, να αναλάβει τις ευθύνες της και να ανακαλέσει τη συγκεκριμένη απόφασή,  τη στιγμή που το νομοθετικό πλαίσιο (ν 3699/2008 και 4186/20130), που θέτει τις  προϋποθέσεις για τη θέση Διευθυντή στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, δεν έχει σαφώς καταργηθεί.Κυριακή, 23 Αυγούστου 2015

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

λάβαμε και δημοσιεύουμε την επιστολή του συναδέλφου Δημήτρη Αρβανίτη, αιρετού του ΠΥΣΕΕΠ Αττικής, σχετικά με τη συνάφεια και μοριοδότηση των μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων του ΕΕΠ και ΕΒΠ. Η επιστολή αυτή δημοσιεύεται σε συνέχεια της διαμαρτυρίας που ανάρτησε η ΠΟΣΕΕΠΕΑ στις 6 Αυγούστου 2015, αναφορικά με τη συγκρότηση της Επιτροπής του ΙΕΠ για έγκριση της συνάφειας, χωρίς τη συμμετοχή σε αυτή μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ. 
Συνυπογράφουμε τις προτάσεις του συναδέλφου Δ. Αρβανίτη, με τις οποίες συμφωνούμε πλήρως και επισημαίνουμε με τον πλέον εμφατικό τρόπο προς το Υπουργείο Παιδείας, ότι δεν είναι δυνατόν να φτιάξεις το καινούργιο με παλιά υλικά και συνταγές του παρελθόντος.


ΣΚΕΨΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΥΣΕΕΠ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ 2014
            Διαπιστώνεται κατά την προσπάθεια εφαρμογής των προβλέψεων της εγκυκλίου των αναπληρωτών ΕΕΠ 2014, ότι η εξέταση της συνάφειας και η μοριοδότηση των διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών των υποψηφίων καθίσταται δυσχερής και το αποτέλεσμα θα είναι η απόρριψη μεγάλου ποσοστού.
            Συγκεκριμμένα είναι φανερό ότι αποκλείονται από την μοριοδότηση τίτλοι που περιλαμβάνουν γνωστικά αντικείμενα (και αντικείμενα απασχόλησης-παρέμβασης) που προβλέπονται από το ισχύον καθηκοντολόγιο του ΕΕΠ (που αποτελεί την περιγραφή των αρμοδιοτήτων και αντικειμένων απασχόλησης)  και τον νόμο που περιγράφει το αντικείμενο των υπηρεσιών ΕΑΕ (3699/2008 κ.ά.).
            Δεν μοριοδοτούνται δηλαδή τίτλοι σπουδών που αναφέρονται στο αντικείμενο του κλάδου αλλά μόνο  αυτοί που θα κριθεί ότι  έχουν  συνάφεια με την ΕΑΕ.
            Δεδομένου ότι υπάρχουν μεταπτυχιακοί τίτλοι ανα κλάδο που ο τίτλος η και το περιεχόμενο σπουδών δεν αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στην ΕΑΕ, αλλά αποτελούν εξειδίκευση η εφαρμοσμένη θεραπευτική η υποστηρικτική παρέμβαση η ερευνητική εργασία που προβλέπεται και από το καθηκοντολόγιο του κλάδου η/και τις γενικές η ειδικές αρμοδιότητες της υπηρεσίας, θεωρούμε ότι αυτοί πρέπει να θεωρηθεί ότι είναι συναφείς και με την ΕΑΕ.
Με βάση την σχετική αναφορά στην γνωμοδότηση 15/2010 του ΝΣΚ (19-1-2010) http://www.dimastin.gr/2013/07/152010.html ,
1. Η έννοια της συνάφειας δεν σημαίνει την πλήρη ούτε την μερική ακόμη ταύτιση του περιεχομένου με το αντικείμενο απασχόλησης του υπαλλήλου
2. …το περιεχόμενο του μεταπτυχιακού μπορεί να είναι και ξένο προς το καθεαυτό αντικείμενο της απασχόλησης του υπαλλήλου, αρκεί να περιλαμβάνεται σε μία από τις αρμοδιότητες της υπηρεσίας του (άρα εδώ ενδεχομένως μπαίνουν και τίτλοι που αφορούν όχι μόνο το παιδαγωγικό η το θεραπευτικό/υποστηρικτικό έργο, αλλά και το διοικητικό /οργανωτικό/ερευνητικό/κ.ά).
3. Απαιτείται συνάφεια όχι του τίτλου του μεταπτυχιακού αλλά του περιεχομένου σπουδών
4. Άρα το ΥΣ αποφασίζει με βάση τη συνάφεια του περιεχομένου σπουδών και όχι του τίτλου του μεταπτυχιακού.
Συμπερασματικά νομίζουμε ότι χρειάζεται να ληφθεί  υπ όψη το περιεχόμενο σπουδών κάθε μεταπτυχιακού τίτλου και όχι μόνο ο τίτλος του ώστε να είναι δυνατό να κριθεί αν συναντάται το κριτήριο της συνάφειας (δλδ της μερικής μόνο σχέσης) με το αντικείμενο απασχόλησης του υπαλλήλου (γενικό και ειδικό καθηκοντολόγιο) η τις αρμοδιότητες της υπηρεσίας (ειδική αγωγή, ΣΜΕΑ, ΚΕΔΔΥ, ΕΔΕΑΥ). Άρα είναι απαραίτητο άμεσα να ζητηθούν αναλυτικές βαθμολογίες η βεβαιώσεις των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για το περιεχόμενο σπουδών κάθε μεταπτυχιακού τίτλου….

Περαιτέρω, υπενθυμίζουμε ότι:
Η ΠΟΣΕΠΕΑ στις : «ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΣΕΕΠΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΜΑΡΤΗΣ 2014» προτείνει στη σελ. 15:
1.                  Η επιλογή για πρόσληψη του προσωπικού, μόνιμου ή αναπληρωτών, επιβάλλεται να γίνεται μέσω ΑΣΕΠ, με σειρά προτεραιότητας, βάση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, τα οποία θα πρέπει να προσδιοριστούν - επικαιροποιηθούν επακριβώς και τα οποία θα μοριοδοτούνται ανάλογα. Επιβάλλεται η κατάρτιση ενός ενιαίου αξιολογικού - αξιοκρατικού πίνακα ανά κλάδο με τυπικό προσόν τον αντίστοιχο βασικό τίτλο σπουδών προκειμένου να εκκινούν όλοι οι υποψήφιοι από την ίδια ισότιμη βάση. Μοριοδότηση ανάλογα με το μεταπτυχιακό ή διδακτορικό που κατέχει ο υποψήφιος και διαβάθμιση ανάλογα με την συνάφεια με  το γνωστικό αντικείμενο του κλάδου, της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης η των ανθρωπιστικών επιστημών. Εξαιτίας του γεγονότος ότι οι ειδικότητες του ΕΕΠ είναι πολλές και διαφορετικές, θεωρούμε ότι θα είναι δυσχερής η εφαρμογή του συστήματος των γραπτών εξετάσεων, αφού το γνωστικό αντικείμενο των ειδικοτήτων είναι διαφορετικό.
Eπίσης στη Διαβούλευση του ΥΠΑΙΘ για το Σχέδιο Νόμου για την Ειδική Εκπαίδευση καταθέσαμε για το θέμα:
ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΣΕΕΠΕΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΕΠ ΚΑΙ ΕΒΠ (7 ΜΑΙΟΥ 2014)
«ΠΡΟΤΑΣΗ - ΑΡΘΡΟ 24 Διορισμοί ΕΕΠ και ΕΒΠ Υπηρεσιακές μεταβολές ΕΕΠ και ΕΒΠ,
i) :Ακαδημαϊκά κριτήρια:
α) Ο βαθμός του πτυχίου: για πτυχία με βαθμολογική κλίμακα από ένα (1) έως δέκα (10) υπολογίζεται μια (1) μονάδα για κάθε βαθμό του πτυχίου πάνω από το βαθμό πέντε (5), καθώς και κλάσματα αυτής με αναγωγή στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Σε περίπτωση που η κλίμακα είναι διαφορετική, ο βαθμός υπολογίζεται με αναγωγή στην κλίμακα αυτή.
β) είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος σε θέμα της αντίστοιχης ειδικότητας η στην ΕΑΕ, έξι (6) μονάδες
γ) είναι κάτοχοι τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών σε θέμα της αντίστοιχης ειδικότητας η στην ΕΑΕ, τρεις (3) μονάδες
δ) είναι κάτοχοι δευτέρου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε θέμα της αντίστοιχης ειδικότητας η στην ΕΑΕ, διαφορετικού γνωστικού αντικειμένου από το πρώτο, δύο (2) μονάδα
ε) είναι κάτοχοι δευτέρου τίτλου σπουδών στην ΕΑΕ, διαφορετικού γνωστικού αντικειμένου από το πρώτο, μιάμιση (1,5) μονάδα
ζ) είναι κάτοχοι πιστοποιητικού παρακολούθησης πιστοποιημένης ετήσιας επιμόρφωσης στην ΕΑΕ που υλοποιείται από Πανεπιστήμια μιάμιση (1,5) μονάδα.

ΣΗΜ.: ΝΑ ΑΠΑΛΕΙΦΘΕΙ Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ζ) ΟΠΩΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΟΥΜΕ ΠΑΡΑΠΑΝΩ» βλπ. παρακάτω
«Σχολιάζοντας προβλέψεις του σχεδίου νόμου δεν μπορούμε παρά να ζητήσουμε την απάλειψη των προβλέψεων αναγνώρισης των σεμιναρίων ειδικής αγωγής 400 ωρών και ετήσια, που δεν προσφέρουν παρά ευκαιρίες για εκμετάλλευση της ανάγκης για πρόσθετα «προσόντα» με την αύξηση του ανταγωνισμού για την πρόσληψη πτυχιούχων όλων των κλάδων.
            Επίσης παρατηρούμε ότι γίνεται προσπάθεια να ανακηρυχθούν τα μεταπτυχιακά και διδακτορικά στην ΕΑΕ μονοδιάστατα ως τα μόνα που προσφέρουν πρόσβαση στην εργασία στο χώρο της ειδικής εκπαίδευσης. Αναρωτιόμαστε ποια ανάγκη εξυπηρετεί αυτό και γιατί αντίθετα δεν αναγνωρίζεται η ανάγκη για επιμόρφωση - εξειδίκευση του προσωπικού όλων των κλάδων σε μεθόδους εκπαίδευσης και υποστηρικτικής παρέμβασης σε κατηγορίες ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών η αναπηρίας.»

Συμπερασματικά νομίζουμε ότι χρειάζεται να ληφθεί  υπ όψη το περιεχόμενο σπουδών κάθε μεταπτυχιακού τίτλου και όχι μόνο ο τίτλος του ώστε να είναι δυνατό να κριθεί αν συναντάται το κριτήριο της συνάφειας (δλδ της μερικής μόνο σχέσης) με το αντικείμενο απασχόλησης του υπαλλήλου (γενικό και ειδικό καθηκοντολόγιο) η τις αρμοδιότητες της υπηρεσίας (ειδική αγωγή, ΣΜΕΑ, ΚΕΔΔΥ, ΕΔΕΑΥ).


Πηγή: Δ. Αρβανίτης

Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2015

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΓΙΑ ΜΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΜΑΣ


Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ διαμαρτύρεται έντονα για τη διάκριση εις βάρος του ΕΕΠ που πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής με την Υπουργική Απόφαση της 30ης Ιουλίου 2015 (Αρ. Πρωτ.: 8616) με θέμα: «Συγκρότηση επιστημονικής επιτροπής για εξέταση της συνάφειας των διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ)», σύμφωνα με την οποία συστήνεται επταμελής επιτροπή για την εξέταση της συνάφειας τίτλων χωρίς την παρουσία μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού, πλην του αποσπασμένου  ψυχολόγου στο ΙΕΠ κ. Λ. Βλαχόπουλου.

Θεωρούμε ότι η εκπροσώπηση αυτή είναι ιδιαίτερα ελλιπής αριθμητικά και δημιουργεί ζητήματα διάκρισης και άδικης μεταχείρισης, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία της Επιτροπής αποτελείται από εκπαιδευτικούς. Αναρωτιόμαστε αν οι - κατά τα άλλα- έγκριτοι συνάδελφοι είναι σε θέση να γνωμοδοτούν και για τίτλους συναφείς προς την ΕΑΕ, που αφορούν άλλες ειδικότητες και αν οι αποφάσεις τους μπορούν να είναι πάντα αμερόληπτες, δεδομένου ότι δεν θα υφίσταται αντίλογος.


Αν ο Πρόεδρος του ΙΕΠ και ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας θεωρούν περιττή την άποψη εκπροσώπων του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού για την εξέταση τίτλων που αφορούν τους ίδιους, θα πρέπει να αναλογιστούν κατά πόσο λαμβάνουν υπόψη τους και αν σέβονται έναν βασικό πυλώνα της λειτουργίας της Ειδικής Εκπαίδευσης στη χώρα μας. 


Τρίτη, 28 Ιουλίου 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη 28-7-2015, επίσκεψη μελών της ΠΟΣΕΕΠΕΑ και του ΣΕΕΠΕΑ Αττικής στο Υπουργείο Παιδείας για ενημέρωση πάνω σε τρέχοντα θέματα. Από πλευράς ΠΟΣΕΕΠΕΑ συμμετείχαν: ο Πρόεδρος Σ. Καρπενησιώτης, η Γ.Γραμματέας Ε. Τραγάκη και ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων Κ. Παπαευαγγέλου. Ενώ από πλευράς ΣΕΕΠΕΑ Αττικής, παρευρέθηκαν η Πρόεδρος Μπ. Λεωτσάκου και η Ειδική Γραμματέας Γ. Γιαννοπούλου.
Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε συνάντηση με το Διευθυντή Ειδικής Αγωγής κ. Λολίτσα, καθώς και άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες.
Από την ενημέρωσή μας προέκυψε ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα δημοσιευθεί η Εγκύκλιος για τους Αναπληρωτές, η οποία καθυστερεί λόγω αλλαγών που αφορούν την άδεια άσκησης επαγγέλματος των Λογοθεραπευτών, καθώς και το θέμα της παιδαγωγικής επάρκειας και μοριοδότησης των μεταπτυχιακών τίτλων.
Οι πιστώσεις των τριών προγραμμάτων ΕΣΠΑ που αφορούν την Ειδική Εκπαίδευση θα κατανέμονται ανά διοικητική περιφέρεια και όχι ανά άξονα. Επίσης, δεν είναι γνωστό πόσες πιστώσεις θα προβλέπονται, αλλά όσες θέσεις δεν εξυπηρετηθούν από τα προγράμματα ΕΣΠΑ, θα καλυφθούν από τον τακτικό προϋπολογισμό.
Τέλος, ζητήθηκε ενημέρωση για το Πολυνομοσχέδιο που ρυθμίζει θέματα του Υπουργείου Παιδείας, από το οποίο έχουν παραληφθεί σημαντικά θέματα που αφορούν το ΕΕΠ και το ΕΒΠ, όπως η υπηρεσιακή εξέλιξη και η μετονομασία του ΕΒΠ με την προσθήκη του όρου «Εκπαιδευτικό».
Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει τη διεκδίκηση για ένταξη των παραπάνω θεμάτων στο Πολυνομοσχέδιο, κατά τη διαδικασία συζήτησης του Νομοσχεδίου στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων.


Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2015

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΟΣΕΕΠΕΑ ΣΤΗΝ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΜΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Πραγματοποιήθηκε χθες, Πέμπτη 16-7-20215,  συνεδρίαση της Υποεπιτροπής για θέματα των Ατόμων με Αναπηρία της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Θέμα Ημερήσιας Διάταξης ήταν η "Πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρία στην Εκπαίδευση και Κατάρτιση". 

Μετά από πρόσκληση της Προέδρου, κυρίας Α. Σταμπουλη, η ΠΟΣΕΕΠΕΑ συμμετείχε στις εργασίες της επιτροπής εκπροσωπούμενη από τη Γ.Γραμματέα Ε. Τραγάκη, η οποία είχε την ευκαιρία να εκθέσει στους εκπροσώπους του Ελληνικού Κοινοβουλίου τις θέσεις και τις προτάσεις μας για την απρόσκοπτη πρόσβαση των μαθητών με Αναπηρία στην Εκπαίδευση και Κατάρτιση.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν 4 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ (Σταμπουλη, Αμανατίδη, Ζαχαριάς, Τζούφη), ένας από το ΚΚΕ (Συντιχάκης) και μία βουλευτής από το Ποτάμι (Αντωνάκου).

Μεταβείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο για να παρακολουθήσετε τη συνεδρίαση της Επιτροπής
(η εισήγηση της ΠΟΣΕΕΠΕΑ εκτείνεται από το 71:47 ως το 82:52 λεπτό). 


http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/ToKtirio/Fotografiko-Archeio/#5f0f7e0c-92fb-4e6e-bbb5-a4d800a10fd7Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Σ. ΠΟΣΕΕΠΕΑ 9-7-2015

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Ύστερα από πρόταση της γ. γραμματέα, το νέο Δ.Σ. της ΠΟΣΕΕΠΕΑ αποφάσισε τη δημοσίευση των πρακτικών των συνεδριάσεών του και ανάρτησή τους στο blog, προς ενημέρωση των συναδέλφων και εξυπηρέτηση της διαφάνειας. Παρακάτω παρατίθενται τα πρακτικά της πρώτης συνεδρίασης του νέου Δ.Σ., που πραγματοποιήθηκε στις 9-7-2015.


ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Σ.
ΠΟΣΕΕΠΕΑ 9-7-2015


 Πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιουλίου 2015 στην Αθήνα, η πρώτη, μετά τη συγκρότηση σε σώμα, συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΣΕΕΠΕΑ, το οποίο προέκυψε από τις εκλογές της 27ης Ιουνίου 2015. Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν ο Προέδρος Καρπενησιώτης Στάθης, ο Αντιπρόεδρος Λασιόπουλος Αθανάσιος (μέσω skype), η Γ. Γραμματέας Τραγάκη Ευγενία, η Ταμίας Αλμπάνη Χριστίνα, ο Οργανωτικός Γραμματέας Στεργιούλης Γιάννης (μέσω skype), ο Υπ. Τύπου και Δημ. Σχέσεων Παπαευαγγέλου Κώστας και το αν. μέλος Κλώνη Παναγιώτα (μέσω skype). Σύνολο τακτικών μελών: 6 άτομα, οπότε διαπιστώθηκε απαρτία. Συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα και λήφθηκαν οι εξής αποφάσεις:

Θέματα ημερήσιας διάταξης:
 • Οικονομική ενημέρωση
 • Οργάνωση και σχεδιασμός δράσεων του νέου Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 1ο: «Οικονομική ενημέρωση»
Η Ταμίας της Ομοσπονδίας Χ. Αλμπάνη ενημέρωσε για την παραλαβή του Ταμείου, το οποίο περιέχει 355 Ευρώ. Έχουν πληρώσει για το 2014 μόνο οι Σύλλογοι Αττικής, Ηπείρου και Κρήτης. Επίσης, η κα Αλμπάνη πρόσθεσε ότι έχει ενημερώσει εγγράφως όλους τους Συλλόγους-μέλη για τη διαδικασία είσπραξης των συνδρομών των μελών των περιφερειακών συλλόγων από τη μισθοδοσία μέσω της  Ενιαίας Αρχής Πληρωμών.
Έγινε ενημέρωση από τον Πρόεδρο στα νέα μέλη για την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για: α) πληρωμή των συνδρομών των μελών μέσω μισθοδοσίας με την ένταξη στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών, β) ενιαία συνδρομή σε όλους τους συλλόγους και γ) απόδοση του 50%  στην Ομοσπονδία.
Επισημάνθηκε από τον κ Παπαευαγγέλου ότι αν δεν έχουμε οικονομική βάση δεν θα μπορούμε να λειτουργήσουμε ως Ομοσπονδία.
Υπήρξε ομόφωνη απόφαση για είσπραξη της συνδρομής των μελών των περιφ. Συλλόγων μέσω μισθοδοσίας και ενημέρωση τους από τους; Α. Λασιόπουλο για τη Βόρεια Ελλάδα και τον Γ. Στεργιούλη για τη Νότια Ελλάδα.

ΘΕΜΑ 2ο:  «Οργάνωση και σχεδιασμός δράσεων του νέου Δ.Σ.»
Ο πρόεδρος Στάθης Καρπενησιώτης ενημέρωσε ότι οι περιφερειακοί σύλλογοι θα πρέπει να συγκεντρώσουν τα οργανικά και λειτουργικά κενά, γιατί χρειάζεται να έχουμε εικόνα των αναγκών για να διεκδικήσουμε πιστώσεις. Αυτά πρέπει να συγκεντρωθούν μέχρι το τέλος Ιουλίου, καθώς όσο πιο νωρίς τα έχουμε, τόσο πιο εμπεριστατωμένη θα είναι η πρότασή μας.
Ο Κ. Παπαευαγγέλου πρότεινε να συγκεντρωθούν τα κενά προκειμένου να επιδιώξουμε συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας, καθώς και να αποσταλούν υπομνήματα στα κόμματα της Βουλής.
.
Ο κ. Λασιόπουλος έθεσε, επίσης, το ζήτημα του ωραρίου των μελών του ΕΒΠ και έγιναν οι απαραίτητες διευκρινίσεις. Ωστόσο, επισημάνθηκε ότι είναι απαραίτητο να έχουμε νομική υποστήριξη, αλλά η ύπαρξη νομικού συμβούλου απαιτεί βελτίωση των οικονομικών μας.
Στο σημείο αυτό, αποφασίσθηκε λύση της συνεδρίασης και ορίστηκε να γίνει το επόμενο Δ.Σ. το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.

Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Δ.Σ.ΤΗΣ ΠΟΣΕΕΠΕΑ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

συγκαλείται αύριο Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2015, ώρα 13:00, για πρώτη φορά μετά την εκλογή του, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (ΠΟΣΕΕΠΕΑ), με θέμα Ημερήσιας Διάταξης το σχεδιασμό δράσεων του νέου Δ.Σ.

Για το Δ.Σ.


   Ο Πρόεδρος                                                                                         Η Γ. Γραμματέας

Στάθης Καρπενησιώτης                                                                        Ευγενία Τραγάκη

Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΟΣΕΕΠΕΑ
   

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Υπό το πρίσμα των πρόσφατων πολιτικών εξελίξεων, εκφράζουμε την πεποίθηση ότι θα επικρατήσει κλίμα ψυχραιμίας και νηφαλιότητας, καθώς και αίσθημα αλληλεγγύης στο λαό μας. Είναι ανάγκη να επιδείξουμε ωριμότητα, να διώξουμε το φόβο από τις ψυχές μας και να διανύσουμε τις επόμενες μέρες με σύμπνοια και αξιοπρέπεια.
Από την πλευρά μας, θέλουμε να διαβεβαιώσουμε ότι θα συνεχίσουμε με αίσθημα ευθύνης να επιτελούμε το έργο μας ως λειτουργοί της δημόσιας διοίκησης και να στηρίζουμε με κάθε μέσο και αγωνιστική διάθεση, το χώρο της Ειδικής Εκπαίδευσης και την ελληνική κοινωνία που δοκιμάζεται.

Με εκτίμηση,


Στάθης Καρπενησιώτης

Πρόεδρος ΠΟΣΕΕΠΕΑ

Κυριακή, 28 Ιουνίου 2015

ΕΚΛΕΧΤΗΚΕ ΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΟΣΕΕΠΕΑ

Πραγματοποιήθηκε χθες Σάββατο 27-6-2015, στο ΕΕΕΕΚ Κωφών, στην Αθήνα, η Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής. Στις αρχαιρεσίες συμμετείχαν οι ακόλουθοι συνδυασμοί :

Α) ΚΟΙΝΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ:
ΑΛΜΠΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΚΛΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΜΑΧΑΙΡΑ ΣΟΦΙΑ
ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΡΑΓΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

Β) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (Το ψηφοδέλτιο που στηρίζει το ΠΑΜΕ):
ΛΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

Ο συνδυασμός "ΚΟΙΝΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ" έλαβε 13 ψήφους και εξέλεξε 5 μέλη και ο συνδυασμός "ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ" έλαβε 5 ψήφους και εξέλεξε 2 μέλη.

Μετά από την ψηφοφορία και την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΣΕΕΠΕΑ το οποίο έχει ως ακολούθως:

Τακτικά μέλη:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Καρπενησιώτης Ευστάθιος 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Λασιόπουλος Αθανάσιος

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Τραγάκη Ευγενία

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Τέλιου Μαρία

ΤΑΜΙΑΣ
Αλμπάνη Χριστίνα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Στεργιούλης Ιωάννης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Παπαευαγγέλου Κωνσταντίνος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Κλώνη Παναγιώτα
Μαχαίρα Σοφία

Το νέο Δ.Σ. θα ήθελε να ευχαριστήσει τους αντιπροσώπους για την προσέλευση και τη συμμετοχή τους και να διαβεβαιώσει όλους τους συναδέλφους ότι θα συνεχίσει να εργάζεται για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους και το μέλλον της Ειδικής Εκπαίδευσης.

Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΥ Δ.Σ. ΠΟΣΕΕΠΕΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α)
Βερανζέρου 14, 5ος όρ. Τ.Κ.10432, Αθήνα,  tel: 6987227384,  e-mail: poseepea@yahoo.gr

Αθήνα, 26-6-2015 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΥ Δ.Σ. ΠΟΣΕΕΠΕΑ 2013-2015

 • Συγκροτήθηκε σε σώμα για τη διετία 2013-2015, στις 16-2-2013, το Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής, που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 16ης  Φεβρουαρίου 2013 αποτελούμενο από τους: Σ. Καρπενησιώτη (Πρόεδρο), Ι. Στεργιούλη (Αντιπρόεδρο), Δ. Αρβανίτη (Γ. Γραμματέα), Μπ. Λεωτσάκου (Ταμία), Ι. Τότσιο (Οργανωτικό Γραμματέα), Ι. Καρυστινού (Ειδ. Γραμματέα), Ε. Τραγάκη (Υπεύθυνη Τύπου & Δημ. Σχέσεων), Μ. Αγάθου (Αν. Μέλος) και Μ. Ταγκαλάκη (Αν. Μέλος)
·         Υλοποιήθηκε απόφαση για πραγματοποίηση μηνιαίας ανοικτής συνεδρίασης του Δ.Σ. με ταυτόχρονη παρουσία του σε διάφορα μέρη της χώρας για ενεργοποίηση των συναδέλφων των τοπικών συλλόγων. Έτσι πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε: Ιωάννινα και Λάρισα (19-5-2013), Πάτρα (29-6-2013), Θεσσαλονίκη (14-12-2013), Τρίπολη (25-1-2014) και Λαμία 31-5-2014.
 • Μεγάλη ανοικτή εκδήλωση για την Ειδική Εκπαίδευση στις 5 Οκτωβρίου 2013, με χώρο διεξαγωγής τα Προπύλαια του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στόχος της εκδήλωσης ήταν η δημοσιοποίηση των προβλημάτων  της Ε.Ε. και των θέσεων της ΠΟΣΕΕΠΕΑ, η κινητοποίηση των συναδέλφων σε κοινές δράσεις, καθώς και η ευαισθητοποίηση του κοινού. Για την οργάνωση και πραγματοποίησή της κινητοποιήθηκαν πολλοί εθελοντές συνάδελφοι.  Συμμετείχαν συνδικαλιστικοί φορείς της Ε.Ε., εκπρόσωποι του γονεϊκού κινήματος, σχολεία και ΚΕΔΔΥ και περιλάμβανε περίπτερα στα οποία εκτέθηκαν τα έργα των μαθητών και παρουσιάστηκαν οι δράσεις των φορέων, εργαστήρια για παιδιά, πολιτιστικές δράσεις και ενημέρωση του κοινού της Αθήνας. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με μεγάλη συναυλία.
Η εκδήλωση δημοσιοποιήθηκε από τα ραδιόφωνα της Αθήνας με διαφημιστικά σποτ, έγιναν δελτία τύπου, δόθηκαν συνεντεύξεις σε ραδιοφωνικούς σταθμούς (ΒΗΜΑ FM, ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ, κλπ) και δόθηκε συνέντευξη τύπου στα γραφεία της ΟΛΜΕ.
 Εκτιμάται ότι σε όλη τη διάρκεια της ημέρας πέρασαν εκατοντάδες άνθρωποι από το χώρο της εκδήλωσης.
 • Νοέμβρης 2013: Αίτημα για ένταξη στην ΑΔΕΔΥ. Παρά τα συνεχή διαβήματα δεν λάβαμε ποτέ επίσημη απάντηση στο αίτημά μας
 • 20.11.2013: Εξώδικο προς τον Υπουργό Παιδείας Α. Λοβέρδο και τον Δ/ντη Ειδικής Αγωγής, Κ. Λολίτσα, για την άμεση ανάκληση όλων των παρανόμως εκδοθέντων πράξεων όπως και τη μη έκδοση και εκτέλεση (εφεξής) κάθε παράνομης, πράξης συναφούς προς τη διαδικασία προκήρυξης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ, πρόσληψης Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στον χώρο της ειδικής αγωγής.
 • Δράσεις για Παγκόσμια Ημέρα Αναπηρίας της 3ης Δεκέμβρη: α) στις 3 Δεκέμβρη 2013 στην Αθήνα με μοίρασμα φυλλαδίων και ενημέρωση του Αθηναϊκού κοινού στο μετρό Συντάγματος. Συμμετείχε πλήθος συναδέλφων από το ΕΕΠ και ΕΒΠ
β) για το 2014 ορίστηκε η εβδομάδα από Δευτέρα 1-12-2014 μέχρι Σάββατο 6-12-2014 ως Εβδομάδα Ειδικής Αγωγής με ενημερωτικές δράσεις, εκδηλώσεις, ημερίδες, ομιλίες και προβολή ταινιών από τους περιφερειακούς συλλόγους υπό το συντονισμό και την αιγίδα της ΠΟΣΕΕΠΕΑ
 • Αποφασίστηκε αλλαγή καταστατικού με κύριο στόχο την πρόβλεψη για ίδρυση επιστημονικού φορέα υπό την αιγίδα της ΠΟΣΕΕΠΕΑ. Συγκλήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 23-11-2013 όπου εγκρίθηκαν οι καταστατικές αλλαγές από το σώμα. Η τροποποίηση καταστατικού  εγκρίθηκε από το Πρωτοδικείο Αθηνών στις 10-11-2014
 • Οργάνωση και διεξαγωγή Επιστημονικής Ημερίδας στις 15 Μαρτίου 2014 με τη σύμπραξη του ΣΕΕΠΕΑ Αττικής και τους Συμβούλους Ε.Α. Αττικής, με θέμα: «ΘΕΣΜΟΙ  ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» που πραγματοποιήθηκε στην Aula της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Ιούνιος 2014: Συμμετοχή στη Διαβούλευση για το Πολυνομοσχέδιο της Ειδικής Αγωγής που οργάνωσε η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ στην Αίθουσα Γερουσίας της Βουλής. Έγινε παρέμβαση σχετικά με τις προτάσεις της Ομοσπονδίας  από την Υπεύθυνη Τύπου της ΠΟΣΕΕΠΕΑ Ε. Τραγάκη και τον Αντιπρόεδρος του ΣΕΕΠΕΑ Αττικής Κ. Παπαευαγγέλου
 • Ιούνιος 2014: Παρέμβαση του τότε Γ. Γραμματέα της Ομοσπονδίας  Δ. Αρβανίτη σε εκδήλωση του Τομέα Παιδείας του ΚΚΕ σχετικά με τις προτάσεις μας για το Νομοσχέδιο της Ειδικής Εκπαίδευσης
 • Ιουνιος 2014: συνεχείς επαφές με το Υπουργείο Παιδείας, φορείς και εκπροσώπους κομμάτων σχετικά με το Πολυνομοσχέδιο της Ειδικής Αγωγής με αποκορύφωμα τη συνάντηση με τον τότε Υπουργό Παιδείας Α. Λοβέρδο και τον υφυπουργό Α. Δεμερτζόπουλο
 • Συναντήσεις με Υπουργούς: Κ. Αρβανιτόπουλο, Α. Λοβέρδο και υφυπουργό Α. Δεμερτζόπουλο (Ιούνιο 2014),  Α. Λοβέρδο (17-11-2014) αναφορικά με την κατάσταση στην Ειδική Εκπαίδευση, προσλήψεις από τον κρατικό προϋπολογισμό, πολυνομοσχέδιο Ειδικής Αγωγής
 • Οκτώβριος 2014: Πραγματοποιήθηκε μετά από επίσημο κάλεσμα, στην Αθήνα στις 10-10-2014, συνέλευση για την ίδρυση Επιστημονικού Φορέα, με τη συμμετοχή συναδέλφων από όλη τη χώρα, είτε με φυσική παρουσία είτε με τηλεδιάσκεψη. Στη συνάντηση αυτή αποφασίστηκε η δημιουργία δύο ομάδων εργασίας: α) ομάδα επεξεργασίας και κατάρτισης του Καταστατικού του φορέα και β) ομάδα διερεύνησης των δυνατοτήτων για ανάληψη Ευρωπαϊκών και Εθνικών Προγραμμάτων, οι οποίες εργάστηκαν αδιάλειπτα μέχρι σήμερα για την υλοποίηση του επιστημονικού οργάνου της Ομοσπονδίας
 • Οκτώβριος 2014: συνάντηση της ΠΟΣΕΕΠΕΑ και του ΣΕΕΠΕΑ Αττικής με το Συνήγορο του Παιδιού Γ. Μόσχο για την ενημέρωσή του σχετικά με τα προβλήματα λειτουργίας των ΣΜΕΑΕ και τα ζητήματα που ανακύπτουν ως προς τα δικαιώματα των μαθητών με αναπηρίες
 • 27/11/2014: η Ομοσπονδία κατέθεσε εξώδικο προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ανδρέα Λοβέρδο και το Ελληνικό Δημόσιο, αναφορικά με την αξιολόγηση των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) που απασχολούνται στις σχολικές μονάδες και στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ, προκηρύσσοντας ΑΠΕΡΓΙΑ – «ΑΠΟΧΗ» από όλες τις διαδικασίες υλοποίησης της ατομικής αξιολόγησης και αυτό-αξιολόγησης των σχολικών μονάδων
 • Προσφυγή από την ΠΟΣΕΕΠΕΑ και την ΟΛΜΕ στο Συμβούλιο της Επικρατείας και εκδίκαση από την Ολομέλεια του ΣτΕ στις 5-12-2014, κατά της εφαρμογής των προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ στην Ειδική Εκπαίδευση. Η εκδίκαση από την ολομέλεια του ΣτΕ θεωρείται υψίστης σημασίας, καθώς η Ολομέλεια συγκαλείται και αποφασίζει μόνο για θέματα που άπτονται γενικού συμφέροντος
 • Ιανουάριος 2015: παραίτηση του Δ. Αρβανίτη από τη θέση του Γ.Γ. της Ομοσπονδίας. Το Δ.Σ. αποφάσισε την αντικατάστασή του από την Ε. Τραγάκη, ως τότε Υπεύθυνη Τύπου. Τη θέση της στο Δ.Σ. ανέλαβε η συνάδελφος Μ. Αγάθου.
 • Μάρτιος 2015: ανακοίνωση για την έναρξη λειτουργίας του επιστημονικού φορέα της Ομοσπονδίας και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία μητρώου επιστημόνων Ειδικής Εκπαίδευσης με σημαντική πανελλήνια ανταπόκριση
 • Ίδρυση επιστημονικού οργάνου υπό τη μορφή ΚΟΙΝΣΕΠ (εκκρεμεί η επίσημη κατάθεση του Καταστατικού στο Υπουργείο Ανάπτυξης)
 • 30-3-2015: αίτημα της Ομοσπονδίας μας προς το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), προκειμένου να συμπεριληφθεί το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό στο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης  Α΄ Επιπέδου ΤΠΕ και το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης  Β΄ Επιπέδου ΤΠΕ
·  Συντονισμένες ενέργειες για την πλήρη νομοθετική κατοχύρωση της ισότιμης υπηρεσιακής εξέλιξης του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) στις σχολικές μονάδες: μεγάλη προσπάθεια κατεβλήθη προς την κατεύθυνση κατοχύρωσης της νομοθετικής κατοχύρωσης της ισότιμης υπηρεσιακής εξέλιξης του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και την πρόβλεψη της εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας αντί της προβλεπόμενης διδακτικής. Με το  νόμο 4186/2013, αρ. 28, παρ. 6,   ρυθμίστηκε η αδικία που γινόταν εις βάρος του ΕΕΠ, δίνοντάς του την δυνατότητα να καταλαμβάνει θέσεις ευθύνης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς. Οι προτάσεις που έχουμε καταθέσει στο Υπουργείο για να συμπεριληφθούν στο νέο Πολυνομοσχέδιο αφορούν την κατοχύρωση της εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας, αντί της διδακτικής, ως προϋπόθεση κατάληψης θέσης διευθυντού σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής. 
·        Μάρτιος 2015: Προτάσεις για το Πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων: σε συνεργασία με τους αιρετούς του ΚΥΣΕΕΠ, η Ομοσπονδία έχει καταθέσει από το Μάρτιο του 2015 τεκμηριωμένες προτάσεις για άμεση νομοθετική ρύθμιση που περιλαμβάνουν: α) την κατοχύρωση της εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας, αντί της διδακτικής, ως προϋπόθεση κατάληψης θέσης διευθυντού σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής και β) την απόδοση εκπαιδευτικής ιδιότητας στα μέλη του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), με την προσθήκη στον τίτλο της  λέξης «Εκπαιδευτικό», δηλαδή: Ειδικό Βοηθητικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΒΕΠ).
 • Σε όλη τη διάρκεια της θητείας: ενέργειες του Αντιπροέδρου Γ. Στεργιούλη για συσπείρωση των συναδέλφων στη Ν. Ελλάδα και του Οργανωτικού Γραμματέα Γ. Τότσιου στη Μακεδονία, Θράκη και Β. Αιγαίο, συνεντεύξεις στα ραδιόφωνα όλης της χώρας, επαφές με τα κόμματα του Κοινοβουλίου, με το Διευθυντή Ε.Α.  Κ. Λολίτσα και τους Περιφερειακούς Δ/ντες Εκπαίδευσης, καθώς και όλους τους φορείς του Αναπηρικού κινήματος, τις Ομοσπονδίες και φορείς των γονέων παιδιών με αναπηρίες και τις Δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις των Εκπαιδευτικών (ΔΟΕ, ΟΛΜΕ)


Το απερχόμενο Δ.Σ. θα ήθελε να ευχαριστήσει θερμά όλους τους συναδέλφους για την εμπιστοσύνη με την οποία το περιέβαλλαν σε όλη τη διάρκεια της θητείας του, μέσα στις δύσκολες εποχές της κρίσης για τον τόπο μας και για την Ειδική Εκπαίδευση.


Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το Δ.Σ. της ΠΟΣΕΕΠΕΑ, μετά από ομόφωνη απόφαση του στις 27-4-2015, όρισε ως ημερομηνία διεξαγωγής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των αντιπροσώπων των συλλόγων-μελών της Ομοσπονδίας, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Καταστατικού, το Σάββατο 27-6-2015, ώρα: 14:00, στο ΕΕΕΕΚ Κωφών & Βαρηκόων, του Ιδρύματος  Κωφών, Ζαχάρωφ 1, Αμπελόκηποι (Μετρό: Αμπελόκηποι).

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης αφορούν: 
α) απολογισμό  του απερχόμενου Δ.Σ.,  
β) οικονομικό απολογισμό της Διοίκησης, 
γ) παρουσίαση εισηγητικής έκθεσης του οικονομικού ελέγχου που διενήργησε η  Ελεγκτική Επιτροπή,
δ) έγκριση Προϋπολογισμού επόμενης διαχειριστικής περιόδου
ε) έλεγχο και έγκριση των διοικητικών και οικονομικών πεπραγμένων, 
ε) αρχαιρεσίες για εκλογή νέου Δ.Σ. και Ελεγκτικής Επιτροπής

Παρακαλούνται θερμά όσοι αντιπρόσωποι δεν δύνανται να προσέλθουν να ειδοποιήσουν τους κατά τόπους συλλόγους, ώστε να υπάρξει μέριμνα για αντικατάστασή τους.


Η Συνέλευση της Ομοσπονδίας είναι ανοικτή σε όλους τους συναδέλφους που επιθυμούν να την παρακολουθήσουν. Υπενθυμίζουμε ότι, όπως προβλέπει το Καταστατικό (Άρθρο 35 α), δικαίωμα συμμετοχής, ψήφου και λόγου στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, έχουν μόνο οι αντιπρόσωποι των Συλλόγων-μελών και τα μέλη του Δ.Σ. της ΠΟΣΕΕΠΕΑ.
 

Κυριακή, 14 Ιουνίου 2015

Φοίτηση Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού κλάδων Τ.Ε. στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε

Παραθέτουμε την εγκύκλιο της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής σχετικά με τη φοίτηση του ΕΕΠ κλάδων Τ.Ε. στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε:


Μαρούσι, 12-6-2015               
Αρ.Πρωτ.  93985/Δ3            

Βαθμός Προτερ.


ΠΡΟΣ:  
1.  Διευθύνσεις Π.Ε. και  Δ.Ε.
2.  ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

ΚΟΙΝ.:
Περιφερειακές Δ/νσεις Π.Ε. και Δ.Ε.   

ΘΕΜΑ: « Φοίτηση Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού κλάδων Τ.Ε. στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. »

     Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, κλάδων Τ.Ε. (Κοινωνικών Λειτουργών, Φυσικοθεραπευτών, Σχολικών Νοσηλευτών, Εργασιοθεραπευτών, Θεραπευτών του Λόγου), που υπηρετούν (οργανικά ή με απόσπαση ) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της αρμοδιότητάς σας και επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. το ακαδημαϊκό έτος 2015 - 2016 να υποβάλουν αίτηση μέχρι 30-6-2015 στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής δια των Διευθύνσεων Α/θμιας Εκπαίδευσης, Β/θμιας Εκπαίδευσης και των ΚΕ.Δ.Δ.Υ.
     Στην αίτηση να αναφέρεται και η Σχολή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Πατρών, Βόλου, Ηρακλείου, Σαπών Ροδόπης ,Ρόδου, Μυτιλήνης, Άργους, Κοζάνης) στην οποία ο υποψήφιος επιθυμεί να φοιτήσει.
     Οι αιτήσεις να σταλούν με FAX στο 210 344 2193 και στη συνέχεια ταχυδρομικά.


                                                                                              
                                                                                Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ  ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ


                                                                                                
                                                                                           ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΛΙΤΣΑΣ      
                                                                                                                             
                                                    


Εσωτερική Διανομή:

Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής-Τμήμα Β΄ Προσωπικού

Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2015

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΕΕΠ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕΔΔΥ   Σχετικά με τη συμμετοχή του ΕΕΠ στις διαδικασίες εκλογής στελεχών στις ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ, και ειδικότερα όσον αφορά τις προϋποθέσεις και τη μοριοδότηση, παραθέτουμε παρακάτω την επιστολή του συνάδελφου-Αιρετού του ΠΥΣΕΕΠ Αττικής, Δημήτρη Αρβανίτη, προς γνώση και χρήση των συναδέλφων, σε περιπτώσεις που οι αιτήσεις τους δεν αντιμετωπισθούν και μοριοδοτηθούν ανάλογα στα ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ.


ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΕΕΠ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕΔΔΥ

του Αρβανίτη Δημήτρη, Εργοθεραπευτή - Αιρετού ΠΥΣΕΕΠ Αττικής

    Σε σχέση με την συμμετοχή του ΕΕΠ στις διαδικασίες εκλογής στελεχών στις ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ, και ειδικότερα όσον αφορά τις προυποθέσεις και την μοριοδότηση, παραθέτω παρακάτω την ισχύουσες σήμερα νομοθετικές διατάξεις, προς γνώση και χρήση των συναδέλφων, σε περιπτώσεις που οι αιτήσεις τους δεν αντιμετωπισθούν και μοριοδοτηθούν ανάλογα στα ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ.
   Από την μελέτη των διατάξεων αυτών προκύπτουν ορισμένα θέματα που παρακάτω κάνω προσπάθεια να τα τονίσω με σχετικές σημειώσεις μου.
     Κατά τη γνώμη μου, ξεκάθαρο  συμπέρασμα είναι ότι η εκπαιδευτική προϋπηρεσία και μόνο είναι αυτή που απαιτείται ως προϋπόθεση για την συμμετοχή του ΕΕΠ στις διαδικασίες εκλογής και επίσης  η εκπαιδευτική και όχι οποιαδήποτε ονομαζόμενη διδακτική μοριοδοτείται. 1. Η Εκπαιδευτική προυπηρεσία του ΕΕΠ ως  προϋπόθεση για την συμμετοχή στην διαδικασία εκλογής στελεχών (Διευθυντές – Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων-Προιστάμενοι ΚΕΔΔΥ).

Ν. 4327/2015 Άρθρο 17, παρ. 2
“ειδικά για τις ΣΜΕΑΕ, εκτός των εκπαιδευτικών μπορούν να επιλέγονται ως Διευθυντές και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού με δεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία σε ΣΜΕΑΕ η ΚΕΔΔΥ από την οποία τα τρία (3) τουλάχιστον έτη σε αντίστοιχο με την προς κάλυψη τύπο ΣΜΕΑΕ”.

ΣΗΜ 1. : Εδώ χρειάζεται διευκρίνηση για το τι σημαίνει τύπος ΣΜΕΑΕ (π.χ. Πρωτοβάθμια-Δευτεροβάθμια η Ειδικό Δημοτικό-ΕΕΕΕΚ-ΤΕΕ ΕΑΕ, κλπ) .
Επίσης περιορίζει σημαντικά τις ήδη ελάχιστες δυνατότητες επιλογής του ΕΕΠ, σε σχέση με το ΕΠ που έχει πάντα την επιλογή των σχολικών μονάδων γενικής εκπαίδευσης.
 Δεν αναγνωρίζεται δυστυχώς ότι το ΕΕΠ αποτελείται από ειδικότητες κοινές στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια ΕΑΕ και ότι το ΕΕΠ δεν έχει την δυνατότητα εργασίας στην γενική εκπαίδευση, μέχρι σήμερα τουλάχιστον.

Άρθρο 17, παρ. 2,
“Υποψήφιοι για τις θέσεις των Διευθυντών ΣΜΕΑΕ μπορεί να είναι:
αα) για τις θέσεις των Διευθυντών δημοτικών σχολείων........, καθώς και μέλη του του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ).
ββ) Υποψήφιοι για τις θέσεις των Διευθυντών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας και Επαγγελματικής ΕΑΕ (ειδικά γυμνάσια, ειδικά ΓΕΛ, ειδικά επαγγελματικά γυμνάσια , ειδικά ΕΠΑΛ, και ΕΕΕΕΚ ), ........, καθώς και τα μέλη του ΕΕΠ”.

Άρθρο 17, παρ. 3
“Ειδικά για τις ΣΜΕΑΕ ως υποδιευθυντές μπορούν να επιλέγονται και μέλη ΕΕΠ με οκταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία που υπηρετούν κατά το χρόνο επιλογής σε οργανική θέση η θέση επί θητεία στη ΣΜΕΑΕ την οποία αφορά η επιλογή”. 

 ΑΡΘΡΟ 17, ΠΑΡ.5
5. Ως Προϊστάμενοι ΚΕ.Δ.Δ.Υ. επιλέγονται: α) εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων νηπιαγωγών και δασκάλων, εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του π.δ. 323/1993 και εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ02 Φιλολόγων, ΠΕ 03 Μαθηματικών και ΠΕ 11 ΦυσικήςΑγωγής, οι οποίοι έχουν τα τυπικά προσόντα τοποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ., δεκαετή (10) συνολική διδακτική υπηρεσία στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση από την οποία τουλάχιστον τρία (3)διδακτικά έτη σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και β) μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) όλων των κλάδων, με δεκαετή (10) συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

ΣΗΜ. 2 : Εδώ προβλέπεται αυξημένη προυπηρεσία σε ΣΜΕΑΕ η ΚΕΔΔΥ ως απαιτούμενη προυπόθεση για το ΕΕΠ (10 έτη σε σχέση με τα 3 του ΕΠ) λαμβάνοντας  υπ όψη  ότι το ΕΠ εκ της φύσης του μπορεί να εργάζεται και σε σχολεία γενικής εκπαίδευσης θεωρώντας αυτή την προυπηρεσία σημαντική για την εργασία στο ΚΕΔΔΥ.

Και

Άρθρο 17 , παρ. 7
7. Όπου στις διατάξεις του παρόντος άρθρου προβλέπεται εκπαιδευτική υπηρεσία, υπολογίζεται η προϋπηρεσία τόσο στη δημόσια όσο και στην ιδιωτική εκπαίδευση, καθώς και η προϋπηρεσία των υποψηφίων ως προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων με αναγωγή στο υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας.
Όπου στις διατάξεις του παρόντος άρθρου προβλέπεται διδακτική υπηρεσία, λογίζεται: α) η άσκηση διδακτικού έργου σε μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, β) οι άδειες κύησης, λοχείας,ανατροφής τέκνου, γ) η θητεία σχολικού συμβούλου,δ) η θητεία σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης(Κ.Π.Ε.), ε) η θητεία σε θέσεις Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής, Υγείας, Πολιτιστικών θεμάτων και σχολικών δραστηριοτήτων, στ) η θητεία των υπευθύνων ΓΡΑΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ, ΣΕΠ, ΚΕΠΛΗΝΕΤ, ΕΚΦΕ καιΣυμβουλευτικών Σταθμών Νέων.
Όπου στις ίδιες διατάξεις προβλέπεται εκπαιδευτική ή διδακτική υπηρεσία σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ., υπολογίζεται η υπηρεσία των υποψηφίων σε Κέντρα Διάγνωσης,Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.) ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ., σε αυτοτελείς Σ.Μ.Ε.Α.Ε., σε Τμήματα Ένταξης, σε προγράμματα παράλληλης στήριξης, σε προγράμματα διδασκαλίας στο σπίτι ή στις εκπαιδευτικές δομές Ε.Α.Ε. Που προβλέπονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199).           

ΣΗΜ. 3: Όπως ρητά αναφέρεται στην αρχή κάθε υποπαραγράφου της παρ. 7 αυτός ο ορισμός της εκπαιδευτικής προυπηρεσίας αφορά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, που αναφέρεται μόνο στις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή του ΕΕΠ στην διαδικασία εκλογής στελεχών, και όχι βέβαια στην μοριοδότηση της εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας για την οποία αναφέρομαι αμέσως παρακάτω.

------------------------------------------2. Η Εκπαιδευτική προϋπηρεσία του ΕΕΠ και η μοριοδότηση της για την συμμετοχή στην διαδικασία εκλογής στελεχών (Διευθυντές)

Ν. 3699/2008, άρθρο 23, παρ. 5
5. Η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών ΕΑΕ και του ΕΕΠ σε ΣΜΕΑΕ όλων των βαθμίδων, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ή επαγγελματικά εργαστήρια ή εργαστήρια αυτόνομης διαβίωσης στο Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Αποκατάστασης (πρώην Ψυχολογικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος) και στο κέντρο Ψυχικής Υγιεινής ή στον Εθνικό Οργανισμό Πρόνοιας, αναγνωρίζεται ως δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία, μετά το διορισμό τους σε θέσεις μόνιμου εκπαιδευτικού ή ΕΕΠ των Υπουργείων Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.


Ν. 4237/2015, Άρθρο 19, παρ. 3, α
“.........Για τους υποψήφιους Διευθυντές των ΣΜΕΑΕ που είναι μέλη ΕΕΠ οι μονάδες υπολογίζονται με βάση την εκπαιδευτική υπηρεσία αποτιμώμενη με μία μονάδα για κάθε έτος πέραν των οκτώ (8)”.

ΣΗΜ.4: Συμπεραίνω ότι η αναγνωρισμένη βάσει του άρθρου 23, παρ. 5 του Ν. 3699/2008 δημόσια εκπαιδευτική προϋπηρεσία του ΕΕΠ, προστίθεται στην υπόλοιπη εκπαιδευτική προϋπηρεσία και το σύνολο υπολογίζεται με μία μονάδα για κάθε έτος πέραν των οκτώ.