Παρασκευή, 17 Απριλίου 2015

ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Συνέντευξη Τύπου παραχώρησε την Πέμπτη 16 Απριλίου 2015 στις 11:30 πμ, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να παρουσιάσει το «Πολυνομοσχέδιο για την Οργάνωση και τη Λειτουργία του Εκπαιδευτικού Συστήματος. Μεταβατικές Διατάξεις».
Το πολυνομοσχέδιο θα συζητηθεί τις επόμενες δύο ημέρες στις κοινοβουλευτικές ομάδες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ και στη συνέχεια θα κατατεθεί, προς ψήφιση, στη Βουλή.

Τα ουσιώδη σημεία του πολυνομοσχεδίου έχουν ως εξής:

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
·                Καταργείται το Συμβούλιο Ιδρύματος στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ. Οι αρμοδιότητές του ασκούνται από τη Σύγκλητο, το Πρυτανικό Συμβούλιο, τον Πρύτανη και τους Αντιπρυτάνεις.
·   Ενίσχυση των συλλογικών οργάνων: Η λειτουργία των συλλογικών οργάνων (Σύγκλητος, Κοσμητεία, Γενική Συνέλευση Τμήματος, Γενική Συνέλευση Τομέα) πραγματοποιείται με τη συμμετοχή φοιτητών και εργαζομένων για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας και την ενίσχυση της συμμετοχής όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας στη λήψη αποφάσεων .
·   Εκλογή των μονοπρόσωπων οργάνων (Πρύτανης, Αντιπρυτάνεις, Κοσμήτορες, Πρόεδροι, Διευθυντές Τομέων) από το σύνολο των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας. Δηλαδή, τα μέλη ΔΕΠ, τους φοιτητές και όλες τις κατηγορίες του ειδικού εκπαιδευτικού τεχνικού και διοικητικού προσωπικού.
·   Εκλεκτορικά Σώματα για την εκλογή, εξέλιξη ή μονιμοποίηση μελών ΔΕΠ. Τα 7μελή εκλεκτορικά σώματα των νόμων 4009/2011 και 4076/2012 διευρύνονται στη σύνθεσή τους σε 11μελή ή 15μελή ανάλογα με το μέγεθος του Τμήματος και συγκροτούνται στη βάση της συγγένειας του γνωστικού αντικειμένου των υπό κρίση μελών ΔΕΠ με εκλέκτορες από Τμήματα της ημεδαπής ή ομοταγή της αλλοδαπής
·  Ακαδημαϊκές ελευθερίες και ακαδημαϊκό άσυλο. Το ακαδημαϊκό άσυλο αναγνωρίζεται για την κατοχύρωση των ακαδημαϊκών ελευθεριών, την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών, την προστασία του δικαιώματος στη γνώση, τη μάθηση και την εργασία, έναντι οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει.
·   Φοιτητική ιδιότητα και διαγραφές. Για την προστασία των πλέον αδύναμων μελών εντός του φοιτητικού σώματος, των εργαζόμενων φοιτητών, η φοιτητική ιδιότητα αποκτάται με την εγγραφή τους στο Τμήμα και διατηρείται μέχρι την απονομή του τίτλου σπουδών. Απαγορεύεται ρητά η μη αμειβόμενη εργασία προπτυχιακών, μεταπτυχιακών φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων.Η Σύγκλητος είναι το αποφασιστικό όργανο για τη συγκρότηση και λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας, των Εταιρειών Διαχείρισης Περιουσίας και κάθε άλλης δραστηριότητας που αναπτύσσεται από τα Τμήματα των ΑΕΙ
 
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
                                
Τράπεζα Θεμάτων (Πολυνομοσχέδιο και ν/σ Υφυπουργού)
Καταργείται η επιλογή θεμάτων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων των μαθητών των Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ καθώς και των εξετάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά 50% από την Τράπεζα Θεμάτων (Τροπολογία στο νομοσχέδιο Υφυπουργού), αφαιρείται η λειτουργία της Τράπεζας Θεμάτων από τον Εθνικό Οργανισμό Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε) και παραμένει η αρμοδιότητα αυτή εξ’ ολοκλήρου στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), ως προαιρετικό, συμβουλευτικό εργαλείο για εκπαιδευτικούς και μαθητές (Πολυνομοσχέδιο).
                               
Προαγωγή μαθητριών/των Λυκείου (νσ Υφυπουργού)
Ορίζεται ως Μ.Ο. γενικού βαθμού προαγωγής των μαθητών του λυκείου το 9.5.​​
                              
Αξιολόγηση (Πολυνομοσχέδιο και ν/σ Υφυπουργού)
Η κατάργηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων υλοποιεί την προγραμματική δέσμευση του . Η εγκαθίδρυση ενός συστήματος αποτίμησης του εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού έργου, με δημοκρατικό και συλλογικό τρόπο, ως μια συμμετοχική και δημοκρατική μεθοδολογία διάγνωσης προβλημάτων, αναζήτησης λύσεων και επεξεργασίας προτάσεων και μέτρων για την βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, είναι απαραίτητη. Το Υπουργείο θα προχωρήσει στην επεξεργασία του παραπάνω πλαισίου με επόμενο νομοθέτημα.
                               
 Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών, Ιδιωτικά Σχολεία (Πολυνομοσχέδιο)
Ρυθμίζονται για πρώτη φορά ζητήματα εκπαιδευτικού περιεχομένου και ωραρίου των Φροντιστηρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών. Καθορίζονται το ωράριο, οι αργίες και ο έλεγχος των αναλυτικών προγραμμάτων των Φροντιστηρίων και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών, καταργούνται τα εσωτερικά φροντιστήρια σε ιδιωτικά σχολεία και δίδεται η δυνατότητα στα αντίστοιχα όργανα εκπαιδευτικών και ιδιοκτητών ιδιωτικών σχολείων να προχωρούν σε υπογραφή συλλογικών συμβάσεων με καλύτερους όρους εργασίας (μισθολογικούς, θεσμικούς) κατά τα ισχύοντα.
                              
Ειδική Εκπαίδευση (Πολυνομοσχέδιο)
Εναρμονίζονται τα ελληνικά δεδομένα με τις ευρωπαϊκές και Διεθνείς Συμβάσεις για τα δικαιώματα των Αναπήρων. Βελτιώνεται η λειτουργία του θεσμού της παράλληλης στήριξης καθώς θεσμοθετείται η συνεργασία των εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης και του λοιπού προσωπικού των σχολείων και η από κοινού διαμόρφωση των προγραμμάτων και άλλων στοιχείων της σχολικής ζωής.
                                
Ανασύσταση των τομέων και ειδικοτήτων της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που είχαν καταργηθεί με τους μνημονιακούς νόμους (Τροπολογία)
-Εξασφαλίζεται η λειτουργία των ειδικοτήτων σε συγκεκριμένα ΕΠΑΛ ώστε να αξιοποιηθεί πλήρως η υπάρχουσα υποδομή καλύπτοντας τις μορφωτικές ανάγκες των μαθητών
-Ορίζονται οι ομάδες προσανατολισμού τα μαθήματα και το ωρολόγιο πρόγραμμα που θα ισχύσει στην Α΄ τάξη το σχολικό έτος 2015 -2016 για τους τομείς και ειδικότητες που ανασυσταίνονται.
-Το εκπαιδευτικό προσωπικό που βρισκόταν σε καθεστώς διαθεσιμότητας – απόλυσης και επιστρέφει στις θέσεις που κατείχε στα σχολεία, προβλέπεται να αξιοποιηθεί στο έπακρο, για να καλυφθούν οι μεγάλες ανάγκες της παροχής εκπαιδευτικού  έργου.
- Μετά την επανασύσταση των οργανικών θέσεων από το Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ρυθμίζονται θέματα των εκπαιδευτικών που επιστρέφουν στα ΕΠΑΛ σε οργανικές θέσεις εξασφαλίζοντας και όλα τα δικαιώματα που είχαν πριν τεθούν σε διαθεσιμότητα, ενώ τα ίδια δικαιώματα εξασφαλίζονται σε εκπαιδευτικούς από ΕΠΑΛ που καταργήθηκαν.
      
      Κατάργηση της σύζευξης Πειραματικού και Προτύπου Σχολείου (Τροπολογία)
Αποφασίζεται:
- Η κατάργηση του όρου «πρότυπο-πειραματικό» σχολείο
- Ο διαχωρισμός των πειραματικών από τα πρότυπα
- Η μετατροπή της συντριπτικής πλειοψηφίας αυτών των υβριδικών σχολείων σε πειραματικά
- Ο ορισμός μόνο ενός περιορισμένου αριθμού από αυτά ως πρότυπα σχολεία, για ιστορικούς λόγους
- Στα πειραματικά σχολεία οι μαθητές/τριες θα επιλέγονται με κλήρωση στην τάξη εισόδου
- Στα πρότυπα τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής στην τάξη εισόδου θα ορίζεται με απόφαση της ΔΕΠΠΣ μετά από εισήγηση των Συλλόγων διδασκόντων και των ΕΠΕΣ των πρότυπων γυμνασίων.
            
           Τροπολογία για την αναπλήρωση απωλεσθεισών ωρών διδασκαλίας
Σε περίπτωση απώλειας διδακτικών ωρών, η αναπλήρωσή τους εξασφαλίζεται με τους ακόλουθους τρόπους: α) Περικοπή περιπάτων και εκδρομών β) Περιορισμός των εργάσιμων ημερών των πολυήμερων εκδρομών και γ) Αξιοποίηση των σχολικών εορτών (πραγματοποιούνται και οι εορτές και τα μαθήματα).
 
     Επιλογή στελεχών (Τροπολογία)
 
Για τους υποψήφιους Διευθυντές σχολικών μονάδων
Απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να θέσουν υποψηφιότητα είναι η 8ετής διδακτική προϋπηρεσία και η πιστοποιημένη γνώση Τεχνολογίας, Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), επιπέδου 1.
Ως επιπλέον μοριοδοτούμενα προσόντα των υποψηφίων θεωρούνται η διοικητική εμπειρία, η διδακτική εμπειρία, η παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση τους (67% επί της συνολικής μοριοδότησης) και η γνώμη του Συλλόγου διδασκόντων του σχολείου, στο οποίο επιθυμούν να βάλλουν υποψηφιότητα (33% επί της συνολικής μοριοδότησης).
Κάθε υποψήφιος/α μπορεί να βάλει υποψηφιότητα σε δυο το πολύ σχολικές μονάδες, εφόσον έχει υπηρετήσει σε αυτές  την τελευταία πενταετία.
 
Για τους Διευθυντές εκπαίδευσης
Απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να θέσουν υποψηφιότητα είναι η 10ετής διδακτική προϋπηρεσία και η πιστοποιημένη γνώση Τεχνολογίας, Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), επιπέδου 1.
Ως επιπλέον μοριοδοτούμενα προσόντα των υποψηφίων θεωρούνται η διοικητική εμπειρία, η διδακτική εμπειρία, η παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση τους (67% επί της συνολικής μοριοδότησης) και η γνώμη των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Περιφέρειας, στην οποία επιθυμούν να βάλλουν υποψηφιότητα (33% επί της συνολικής μοριοδότησης).
Κάθε υποψήφιος μπορεί να βάλλει υποψηφιότητα σε δυο το πολύ Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.
 
ΕΡΕΥΝΑ  & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Η πολιτική μας σε θέματα Έρευνας & Καινοτομίας στοχεύει κατά κύριο λόγο στα παρακάτω:

·                               Η επιστημονική έρευνα, με τη νέα γνώση που παράγει, να αποτελέσει στήριγμα και να ανατροφοδοτήσει την εθνική προσπάθεια για την αναβάθμιση της Παιδείας και την προαγωγή Πολιτισμού.
·                                 Οι καλές επιδόσεις της ελληνικής ερευνητικής κοινότητας να γίνουν πρεσβευτές για την προβολή της χώρας στη διεθνή αρένα, κάτι που έχει στρατηγική σημασία υπό τις σημερινές συνθήκες.
·                                 Με την καινοτομία που προκύπτει από την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, η επιστημονική έρευνα να αποτελέσει μοχλό για την ανάπτυξη και την παραγωγική και κοινωνική ανασυγκρότηση της χώρας.
 
Όρος για την επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι η συνεχής επιδίωξη της υψηλής επιστημονικής ποιότητας, γιατί χωρίς αυτή τα αποτελέσματα των προσπαθειών μας θα είναι πενιχρά και ευκαιριακά.
Οι στόχοι που θέτουμε είναι ένα μεγάλο στοίχημα, όχι μόνο για το παρόν, αλλά και για το μέλλον της χώρας. Απαιτούν σοβαρές και στοχευμένες παρεμβάσεις σε ολόκληρη την αλυσίδα της καινοτομίας, δηλαδή από τη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα έως την παραγωγή πλούτου με την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και τεχνικών. Σε αυτή τη διαδικασία, η δραστική μείωση της γραφειοκρατίας δεν είναι ένα δευτερεύον ζήτημα· η θέσπιση απλών κανόνων, όχι μόνο δεν αντιστρατεύεται τη λογοδοσία και τον κοινωνικό έλεγχο αλλά αντιθέτως, εξασφαλίζει τη διαφάνεια σε συνδυασμό με την απαραίτητη ευελιξία. Επιπλέον, η αξιοποίηση πόρων που μπορεί να προέλθουν από το κατάλληλο μείγμα δημοσίων επενδύσεων και χρηματοδοτικών εργαλείων, σε πλαίσιο που να εξασφαλίζεται βέβαια το δημόσιο συμφέρον, μειώνει το κόστος του χρήματος. Τέλος, η διαμόρφωση μιας υγιούς κουλτούρας στη σχέση δημόσιου – ιδιωτικού, σε συνδυασμό με την κινητοποίηση της κοινωνίας, ευνοεί την αναδιανομή του πλούτου και έχει τεράστια σημασία για την άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων.
Στο πλαίσιο των παραπάνω, προχωρήσαμε σε νομοθετικές παρεμβάσεις νομοθετικού χαρακτήρα οι οποίες περιλαμβάνουν τα εξής μέτρα:
·                  Τίθεται ως πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας η χάραξη εθνικής πολιτικής έρευνας: Υπογραμμίζεται η υποχρέωση της Πολιτείας, όχι απλώς να συντηρήσει το ήδη υπάρχον ερευνητικό status quo, αλλά και να αναπτύξει θετικά μέτρα προστασίας του δημόσιου ερευνητικού πλούτου.
·               Τροποποιούνται και επαναδιατυπώνονται ακαδημαϊκά και πολιτικά αμφίσημοι ή/και λανθασμένοι ορισμοί, όπως εκείνοι της βασικής έρευνας, της αριστείας και της αξιολόγησης.
·            Αναμορφώνεται το ΕΣΕΤΑΚ (Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας) μετονομαζόμενο σε Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ) και καθορίζεται η αποστολή του ως συμβουλευτικού σώματος που γνωμοδοτεί για την εθνική πολιτική στην Έρευνα και την Καινοτομία. Λαμβάνεται μέριμνα ώστε το νέο ΕΣΕΚ να συσταθεί με τρόπο γρήγορο και διαφανή, διαιρούμενο σε δύο επιτροπές (την επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας και την επιτροπή Καινοτομίας και Αναπτυξιακών Εφαρμογών), προκειμένου να προετοιμάζονται καλύτερα οι εισηγήσεις του και να ελαχιστοποιούνται οι εξωθεσμικές παρεμβάσεις σε επιστημονικά/ερευνητικά θέματα.
·                  Μέτρα επιτάχυνσης του νέου «ΕΣΠΑ»: Εισάγονται τροποποιήσεις που διευκολύνουν τις διαδικασίες και επιταχύνουν την απορρόφηση κονδυλίων σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. 
·       Αναμορφώνονται τα ΠΣΕΚ (Περιφερειακά Συμβούλια Έρευνας και Καινοτομίας), ώστε να είναι λειτουργικά, πιο αντιπροσωπευτικά και να μην αφήνουν περιθώρια για την αναπαραγωγή πελατειακών σχέσεων.
·         Καταργούνται τα Επιστημονικά Συμβούλια των Ινστιτούτων και επαναφέρονται τα Επιστημονικά Γνωμοδοτικά Συμβούλια, τα οποία είχαν μεγαλύτερη δημοκρατική νομιμοποίηση.
·              Μέτρα διοικητικής απλούστευσης διαδικασιών: Απλοποιείται η διαδικασία συγκρότησης των Διοικητικών Συμβουλίων των ερευνητικών φορέων και εισάγονται μεταβατικές ρυθμίσεις που επιλύουν προβλήματα πού είχαν δημιουργηθεί από την απουσία αντίστοιχων ρυθμίσεων στον προηγούμενο νόμο.
·                     Πέραν της μέριμνας για την εργασιακή ασφάλεια του ανθρώπινου δυναμικού στα ερευνητικά κέντρα, λαμβάνεται πρόνοια για την ενίσχυση των μεταδιδακτορικών ερευνητών.

Κυριακή, 5 Απριλίου 2015

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ 1ου ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ 1ου ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ "ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ" 23/5/ 2015 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Επιστημονική Ημερίδα Ειδικής Εκπαίδευσης διοργανώνει το 1οΕιδικό Δημ. σχολείο Δραπετσώνας υπό την αιγίδα της  Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής- Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ, της Διεύθυνσης ΠΕ Πειραιά και της 9ης Περιφέρειας Ε.Α.Ε με τίτλο: «Ένα και ενιαίο σχολείο ανοιχτό για όλους τους μαθητές: Συν- εκπαιδεύομαι, Συν- εργάζομαι, Συν-δημιουργώ».
 Η ημερίδα στοχεύει στην ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και στην ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών ειδικής εκπαίδευσης, εκπαιδευτικών με ειδικότητα και των εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης σε θέματα που αφορούν στη θεωρία και στην πράξη της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης.
 Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23/5/2015 στο Αμφιθέατρο- ισόγειο του Πανεπιστημίου Πειραιά ( 09:00-17:00).

Ελεύθερη είσοδος για όλους τους συμμετέχοντες.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση eiddrapets@gmail.commail@1dim-eid-drapets.att.sch.gr  και τηλεφωνικά στο Τηλ. ( fax) :  2104616494-2104625778

Το Δ.Σ. της ΠΟΣΕΕΠΕΑ εύχεται στους εργαζόμενους, τους μαθητές και τους γονείς τους:

το Πάσχα αυτό να φέρει την ανάσταση και την ελπίδα στην Ειδική Εκπαίδευση και στις ζωές όλων μας

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!Σάββατο, 4 Απριλίου 2015

“ΣΙΝΕΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΦΡΟΫΝΤ”

“ΣΙΝΕΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΦΡΟΫΝΤ” " SEPTEMBER" 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΛΑΙΣ ΑΘΗΝΑ


Εμφάνιση


Ελληνική Ψυχαναλυτική Εταιρεία 

Δελτίο Τύπου 1/4/2015

Η Ελληνική Ψυχαναλυτική Εταιρεία σε συνεργασία με την Ταινιοθήκη της Ελλάδας, σας προσκαλεί στην προβολή της ταινίας της Πέννυς Παναγιωτοπούλου "September" (2013)
Την Κυριακή 5 Απριλίου στις 12.00 στον κινηματογράφο Λαίς
Η ταινία «September» (2013), της Πέννυς Παναγιωτοπούλου («Δύσκολοι αποχαιρετισμοί: ο μπαμπάς μου»), συνεχίζει το αφιέρωμα της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας στον σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο. Η Άννα ζει μόνη με τον σκύλο της για μοναδικό σύντροφο. Ο ξαφνικός θάνατός του γίνεται αφορμή να έρθει πιο κοντά σε μια γειτονική οικογένεια και να μπει στη ζωή της, με τον τρόπο που η ίδια μπορεί να το κάνει.
Η μοναχική ζωή της Άννας πρωταγωνιστεί στην ταινία και γίνεται το κιάλι που φέρνει τον θεατή κοντά στη δική του εσωτερική και εξωτερική πραγματικότητα, με την οποία η ψυχανάλυση συνδιαλέγεται για μια ακόμη φορά σε αυτή την τέταρτη (4η) συνάντηση με τον κινηματογράφο.
Την ταινία προλογίζει ο κριτικός κινηματογράφου Γ. Μπράμος. Μετά την προβολή ακολουθεί σχολιασμός και συζήτηση με την ψυχαναλύτρια, κα Αρ. Ασέρ, τη σκηνοθέτιδα και το κοινό.


Διεύθυνση Προβολής:
Ιερά οδός 48 & Μεγάλου Αλεξάνδρου 134-136
104 35, Κεραμεικός, Αθήνα 
Κυριακή 5/4/2015 12:00  

Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2015

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ»


Το Παιδοψυχιατρικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» διοργανώνει Ημερίδα Ενημέρωσης με τίτλο:

Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων
Διασύνδεση με τις Υπηρεσίες των Υπουργείων Δικαιοσύνης και Παιδείας

που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 3 Απριλίου 2015, 9:00-14:30, στο Αμφιθέατρο ΓΝΠΑ «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ». 

Ακολουθεί το Δελτίο Τύπου:
Παιδοψυχιατρικό Τμήμα 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
23/3/2015 

Το Παιδοψυχιατρικό Τμήμα του Γ.Ν.Π.Α «Π. & ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ», διοργανώνει ημερίδα, την Παρασκευή 3 Απριλίου και ώρα 9:00 στο Αμφιθέατρο του Γ.Ν.Π.Α «Π. & ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ», (Θηβών & Λεβαδείας, Αμπελόκηποι), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Λειτουργία (Ολοκληρωμένου) Παιδοψυχιατρικού Τμήματος στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Αγλαΐα Κυριακού»” το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Εθνικούς Πόρους.
Την έναρξη της Ημερίδας θα κηρύξει η Συντονίστρια Διευθύντρια του Παιδοψυχιατρικού Τμήματος κα. Καραγιάννη και χαιρετισμούς θα απευθύνουν Εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ο.Τ.Α. και Κοινωνικών Φορέων.
Στην Ημερίδα θα συμμετέχουν με εισηγήσεις τους, πανεπιστημιακοί, εκπρόσωποι φορέων της Υγείας, Παιδείας και Δικαιοσύνης.
Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν και να ανταλλάξουν απόψεις για τις υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, Παιδείας και Δικαιοσύνης και τη μεταξύ τους διασύνδεση, τις καταστάσεις που επηρεάζουν την ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων, τις ψυχιατρικές διαταραχές και τη σχολική προσαρμογή, τα προβλήματα συμπεριφοράς, το σχολικό εκφοβισμό, κα.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη γραμματεία του τμήματος στο 2132009402 καθώς και με τη διοργανώτρια εταιρεία.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΟΣΕΕΠΕΑ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΚΚΕ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση της ΠΟΣΕΕΠΕΑ με τους υπεύθυνους του Τμήματος Παιδείας και Έρευνας της ΚΕ του ΚΚΕ, κα Γκούσκου και κο Χουρδάκη, με στόχο την ενημέρωση για τα οξυμένα προβλήματα της Ειδικής Εκπαίδευσης και των εργαζομένων σε αυτή, αλλά και την ανταλλαγή απόψεων και θέσεων. Από την πλευρά της Ομοσπονδίας, ο πρόεδρος Σ. Καρπενησιώτης και η Γ.Γ. Ε.Τραγάκη, αναφέρθηκαν στις βασικές αρχές και θέσεις μας σχετικά με το θεσμό της συνεκπαίδευσης και συμπερίληψης, την παράλληλη στήριξη, την Πρώιμη Παρέμβαση, καθώς και την προτυποποίηση των διαδικασιών αξιολόγησης και εκπαιδευτικής παρέμβασης.
Επίσης συζητήθηκαν τα σοβαρά προβλήματα της υποστελέχωσης των δομών ειδικής αγωγής και της μεταφοράς των μαθητών και έγινε μνεία στα εκατοντάδες λειτουργικά κενά που υφίστανται αυτή τη στιγμή στα Ειδικά Σχολεία και τα ΚΕΔΔΥ .

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΕΕΑΠΙΝ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ    Λάβαμε και αναδημοσιεύουμε την ακόλουθη επιστολή από το Δ.Σ. του Συλλόγου Ειδικοτήτων Ειδικής Αγωγής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΣΕΕΑΠΙΝ):


Κέρκυρα   24 Μαρτίου 2015
Αρ.Πρωτ.:   03 
Προς: Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.


Θέμα: «Προτάσεις για την αναβάθμιση των υπηρεσιών δημόσιας ειδικής αγωγής»

Σε μια προσπάθεια συμμετοχής στην αναβάθμιση της δημόσιας ειδικής αγωγής για μαθητές με αναπηρίες, ως Σύλλογος Ειδικοτήτων Ειδικής Αγωγής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΣΕΕΑΠΙΝ) θα θέλαμε να καταθέσουμε ορισμένες θέσεις - προτάσεις στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής.
Παρακαλούμε,  λάβετε υπ’ όψη σας τα παρακάτω ζητήματα, τα οποία θεωρούμε, ότι, εφόσον αντιμετωπιστούν συλλογικά θα βελτιώσουν την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών και θα διευκολύνουν την εύρυθμη λειτουργία των δομών Ε.Α.Ε.

 Ζητήματα Προσωπικού
§   Η έλλειψη προσωπικού των δομών ειδικής αγωγής και ΚΕΔΔΥ της χώρας είναι από τα πιο κρίσιμα ζητήματα που πρέπει να λυθεί ώστε να μπορούμε να συζητάμε για παροχή ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.  Για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης θα πρέπει να υπάρχει μόνιμο και επαρκές ως προς τον αριθμό και την ειδικότητα προσωπικό στις δομές Ε.Α.Ε.
§   Επίσης, πολλές από τις δομές αυτές, έχουν ιδρυθεί κατά χρονικά διαστήματα που εξυπηρετούσαν μικρότερο πληθυσμό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι οργανικές θέσεις ειδικοτήτων που έχουν συσταθεί να μην ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες και πραγματικές ανάγκες του μαθητικού πληθυσμού που εξυπηρετούν σήμερα. Κρίνεται λοιπόν απαραίτητη η επικαιροποίηση και η αναβάθμιση των οργανικών θέσεων της κάθε μονάδας ξεχωριστά πριν από τη στελέχωσή τους με μόνιμο προσωπικό.
§   Οι  εξελίξεις των επιστημών που έχουν άμεση σχέση με την παροχή υπηρεσιών ειδικής αγωγής καθιστούν αναγκαία των επιμόρφωση των μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ ώστε να είναι καλύτεροι προετοιμασμένοι για να αντιμετωπίσουν κάθε δυσκολία αλλά και να προωθήσουν την ποιότητα παροχής υπηρεσιών στους μαθητές που εξυπηρετούν.  Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει γίνεται εξειδικευμένη εισαγωγική επιμόρφωση στους νεοδιόριστους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Ειδικότερα, όσο συνεχίζει να υπάρχει το καθεστώς των αναπληρωτών, αυτοί να προσλαμβάνονται ως τις 30 Αυγούστου, και η περίοδος 1-11 Σεπτεμβρίου να αφιερώνεται στην επιμόρφωση.
§   Είναι γενικώς αποδεκτό και συνταγματικά κατοχυρωμένο ότι το επιστημονικό προσωπικό  όλων των ειδικοτήτων που εργάζεται σε μια εκπαιδευτική μονάδα πρέπει να έχει τις ίδιες υποχρεώσεις και τα ίδια δικαιώματα. Συνεπώς θα πρέπει να σταματήσει η άνιση μεταχείριση των μελών ΕΕΠ οι οποίοι, συχνά έχοντας περισσότερα τυπικά αλλά και ουσιαστικά προσόντα από εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αποκλείονται από θέσης ευθύνης  και να υπάρξει ισότιμη μισθολογική και υπηρεσιακή εξέλιξη.
§   Παρ΄ όλο που η ημέρα έναρξης  της σχολικής χρονιάς είναι μία και καθορίζεται πολύ πριν αυτή αρχίσει, εντούτοις, οι δομές ειδικής αγωγής δεν έχουν το απαραίτητο εκπαιδευτικό προσωπικό για να λειτουργήσουν με ότι συνέπειες μπορεί αυτό να έχει στην παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών στου μαθητές με αναπηρίες αλλά και στις οικογένειές τους. Τα κενά είναι και μπορούν να είναι γνωστά στους υπεύθυνους εγκαίρως ώστε αυτοί να προσλάβουν όλους τους απαραίτητους αναπληρωτές ΕΕΠ όταν πρέπει και όχι τμηματικά ώστε να διευκολύνεται η ομαλή λειτουργία των δομών.
§   Οι αναπληρωτές ΕΕΠ θα πρέπει να προέρχονται από Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτών  ΕΕΠ ώστε να υπάρχει ισοτιμία σε όλες τις φάσεις διορισμού τους, από την μοριοδότησή τους ως την τοποθέτησή τους σε όλη την χώρα ανάλογα με τις προτεραιότητές τους.  Επίσης, όσο αφορά τη μοριοδότηση, θα πρέπει να υπάρχουν ενιαία κριτήρια των ειδικοτήτων ΕΕΠ τα οποία θα δίνουν μόρια και δεν θα προτάσσουν υποψηφίους έναντι άλλων ή θα δημιουργούν διαφορετικούς πίνακες για κάποιες ειδικότητες. 
§   Για να αναγνωριστεί ο διαφοροποιημένος ρόλος των ειδικοτήτων της Ειδικής Αγωγής είναι απαραίτητη η τοποθέτηση συμβούλων ΕΕΠ- ΕΒΠ οι οποίοι θα υποστηρίζουν επαγγελματικά και επιστημονικά τους συναδέλφους και θα παρέχουν  υπεύθυνη καθοδήγηση στον τομέα τους με σκοπό την ορθολογική αξιοποίηση τους της κάθε ειδικότητας.
§   Ο έλεγχος της συνάφειας των Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών θα πρέπει να πραγματοποιείται από το ΙΕΠ και όχι από τα ΠΥΣΕΕΠ, ώστε να διασφαλίζεται ενιαία ερμηνεία των διατάξεων.
§   Η σύσταση της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να συμπεριληφθεί η ειδικότητα του Κοινωνικού Λειτουργού.
Ζητήματα Στελεχών Εκπαίδευσης
§   Έχει παρατηρηθεί ότι σε πολλές ΣΜΕΑΕ προΐστανται εκπαιδευτικοί χωρίς τα απαραίτητα προσόντα για τις συγκεκριμένες θέσεις (αποδεδειγμένη γνώση για θέματα ειδικής αγωγής, ικανότητα συνεργασίας με τις άλλες ειδικότητες που εργάζονται στις μονάδες). Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχει δυσλειτουργία και να μην παρέχονται ποιοτικές υπηρεσίες στους μαθητές. Είναι απαραίτητο να υπάρξει αναμόρφωση κριτηρίων επιλογής Στελεχών Εκπαίδευσης (έχουν υπάρξει προϊστάμενοι εκπαίδευσης που δεν έχουν γνώση όλων των ΣΜΕΑΕ ευθύνης τους) και Διευθυντών ΣΜΕΑΕ, ώστε πέρα από τα ποσοτικά κριτήρια (εμπειρία  εκπαιδευτική, διοικητική κλπ) και τα επιστημονικά, να συνυπολογίζονται και ποιοτικά (πραγματική εμπειρία στην Ειδική Αγωγή,  δεξιότητες διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, η ικανότητα σχεδιασμού, σύνθεσης και εκτέλεσης εκπαιδευτικών παρεμβάσεων).
§   Ο Νόμος 3848, στο άρθρο 14 που αναφέρεται στην επιλογή προϊσταμένων ΚΕΔΔΥ, εξαιρεί από τα προσόντα που μοριοδοτούνται το συγγραφικό έργο και την διδασκαλία σε ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης. Το συγγραφικό έργο απαιτεί ικανότητες ανασκόπησης, ανακεφαλαίωσης, συγγραφής και επιχειρηματολογίας που είναι απαραίτητες σε έγγραφες αναφορές και άλλα έγγραφα που συντάσσει ένας προϊστάμενος. Η διδασκαλία στην ανώτερη εκπαίδευση, ειδικά στις εφαρμοσμένες επιστήμες (πχ ψυχολογία, κοινωνική εργασία) περιλαμβάνει εποπτεία φοιτητών με υποστήριξη και αποσαφήνιση μέσω διακριτικών κατευθύνσεων του έργου τους, δεξιότητες που οφείλει να έχει ένας προϊστάμενος. Πιστεύουμε ότι αυτά τα προσόντα δεν θα πρέπει να εξαιρούνται από την αξιολόγηση των υποψηφίων προϊσταμένων ΚΕΔΔΥ όπως γίνεται και για τους σχολικούς συμβούλους ή τους διευθυντές σχολικών μονάδων.
Ζητήματα ΚΕΔΔΥ
§   Σχετικά με τις αιτήσεις αξιολόγησης μαθητών από τα ΚΕΔΔΥ για την διάγνωση Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών, θεωρούμε ότι η ΣΤ’ δημοτικού αποτελεί ένα ασφαλές ηλικιακό όριο διαφοροδιάγνωσης με σκοπό την έγκαιρη εκπαιδευτική παρέμβαση για την αντιμετώπισή τους.  Θα μπορούσε ωστόσο, στα πλαίσια της δίκαιης αντιμετώπισης, σε εξαιρετικά ειδικές περιπτώσεις και με αποδεδειγμένη αδυναμία προηγούμενης αίτησης, να παρατείνεται αυτό το όριο χωρίς να ξεπερνά την Γ’ τάξη του γυμνασίου.
§   Είναι απαραίτητο στο νέο θεσμικό πλαίσιο του νόμου να αποσαφηνιστεί η αρμοδιότητα των ΚΕΔΔΥ αναφορικά με την προώθηση της ένταξης και επανένταξης των μαθητών. Ο νόμος δεν προβλέπει σαφή κριτήρια ως απαραίτητες προϋποθέσεις για την ένταξη των μαθητών με αναπηρία στο γενικό σχολείο, όπως π.χ. η ικανότητα παρακολούθησης του αναλυτικού προγράμματος. Επαφίεται στη συνείδηση, επαγγελματική κατάρτιση ή ευαισθητοποίηση των στελεχών του ΚΕΔΔΥ η απόφαση του σχολικού πλαισίου φοίτησης όταν μάλιστα σε πολλές περιοχές δεν υπάρχει και κατάλληλο σχολικό πλαίσιο. Από τη μια ο νόμος προωθεί και προασπίζεται τη συνεκπαίδευση, από την άλλη διατηρεί τις διαχωριστικές δομές, χωρίς να ξεκαθαρίζει το ποιά παιδιά και με ποιά χαρακτηριστικά προορίζονται για τα ειδικά σχολεία.
§   Οι ψυχολόγοι που εργάζονται σε ΚΕΔΔΥ θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι γνώστες χρήσης και ερμηνείας των ψυχομετρικών εργαλείων που χρησιμοποιούν για την αξιολόγηση. Όταν αυτό δεν είναι εφικτό, λόγω έλλειψης ανάλογου προσωπικού κρίνεται απαραίτητη η υποχρεωτική τους επιμόρφωση στη διαχείριση τέτοιων εργαλείων από πιστοποιημένους εκπαιδευτές. Είναι επιστημονικά αναξιόπιστο να χρησιμοποιούνται σταθμισμένα εργαλεία εκτίμησης νοητικού δυναμικού από συναδέλφους που δεν έχουν εκπαιδευτεί σε αυτόν τον τομέα.
Ζητήματα ΣΜΕΑΕ
§  Λόγω έλλειψης ειδικών δομών σε όλους του νομούς της χώρας αλλά και άλλων δυσκολιών, εφαρμογής εκπαιδευτικής πολιτικής, η ταυτότητα των ΕΕΕΕΚ έχει πλήρως διαστραφεί αναφορικά με τον αρχικό σχεδιασμό τους για τους στόχους και τον πληθυσμό που θα εξυπηρετεί. Χρειάζεται λοιπόν επανεξέταση των σκοπών, διαδικασιών εκπαίδευσης, διαταραχών αλλά και αριθμού μαθητών που θα εγγράφονται τόσο στα ΕΕΕΚ όσο και όλων των δομών ειδικής αγωγής ανά νομό. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορεί να γίνεται η κατανομή των μαθητών ανάλογα με τις πραγματικές εκπαιδευτικές, ψυχολογικές, κοινωνικές και επαγγελματικές του ανάγκες  οι οποίες θα εξυπηρετούνται βάση συγκεκριμένου ωρολογίου προγράμματος κατάλληλου για κάθε μονάδα.
§  Κρίνεται απαραίτητη η ενίσχυση του θεσμού των ΕΔΕΑΥ τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση με απώτερο σκοπό να καλύψουν όλες τις σχολικές μονάδες . Η διεπιστημονική ομάδα μπορεί να έχει συμβουλευτικό και υποστηρικτικό χαρακτήρα σε σχολικές μονάδες χωρίς τμήματα ένταξης με σκοπό την προαγωγή της ψυχικής υγείας του μαθητικού πληθυσμού  τόσο με ατομικές παρεμβάσεις σε παιδιά και γονείς, όσο και μέσω εφαρμογής προγραμμάτων συναισθηματικής αγωγής, τροποποίηση συμπεριφοράς σε επίπεδο τάξεων, επιμόρφωση εκπαιδευτικών και γονέων σε ψυχοπαιδαγωγικά θέματα.
§  Αναφορικά με τις ΕΔΕΑΥ, θα πρέπει επίσης να αποσαφηνιστούν θέματα όπως: (α) η εποπτική αρχή, καθότι αυτή τη στιγμή λειτουργούν απολύτως σποραδικά χωρίς ουσιαστική εποπτεία από πουθενά και προκαλούν σοβαρές ανισότητες στις παρεχόμενες υπηρεσίες εντός της εκπαίδευσης, (β) η διαχείριση των ατομικών φακέλων των μαθητών, οι οποίοι περιέχουν απόρρητο υλικό. Κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά, δεν λειτουργούν ΕΔΕΑΥ που είχαν συγκροτηθεί την προηγούμενη χρονιά, λόγω χρηματοδότησης ή άλλων δομικών προβλημάτων. Συνεπώς, υπάρχουν ατομικοί φάκελοι μαθητών για τους οποίους δεν είναι ξεκάθαρο ποιος είναι ο αρμόδιος φορέας φύλαξης και διαχείρισής τους.

Για το ΔΣ
          Η πρόεδρος                                                 Η Γραμματέας

      Ιωάννα Καρέλλου                                        Ματίνα Μανωλάκου

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΕΣΣΚΕΨΟ


Η Ελληνική Εταιρεία Συστημικής Σκέψης και Ψυχοθεραπείας Οικογένειας
(ΕΕΣΣΚΕΨΟ)

Οργανώνει Σεμινάριο  με θέμα:

«Therapist’s development through research and knowledge»

Howard Liddle
EdD, ABPP (Family Psychology)
Professor, Public Health Sciences, Psychology & Counseling Psychology and Director
Center for Treatment Research on Adolescent Drug Abuse
University of Miami Miller School of Medicine


Συντονίστριες: Κ. Χαραλαμπάκη, Β. ΠομίνιΣάββατο, 4 Απριλίου 2015, ώρες 10.00 – 14.00

Αίθουσα "ΑΙΩΝ", Πρατίνου 72 Παγκράτι


Το Σεμινάριο θα γίνει στην αγγλική γλώσσα

Θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης

Συμμετοχή:  20 Ευρώ


Δήλωση συμμετοχής: hestafta@gmail.com

κα Μπενταβατζή 6970108087


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία χθες Παρασκευή 27-3-2015, στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, η Επιστημονική Ημερίδα: 

"Αυτισμός-Μύθοι, Γεγονότα και Πρακτικές"

που διοργάνωσε το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πειραιά για Παιδιά με Αυτισμό, με τη συμμετοχή  του Συνήγορου του Παιδιού Γ. Μόσχου και έγκριτων επιστημόνων του χώρου της Ειδικής Εκπαίδευσης. Παρουσιάστηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της παιδαγωγικής έρευνας για τη Διαταραχή του Αυτιστικού Φάσματος καθώς και ενδιαφέρουσες παιδαγωγικές παρεμβάσεις.
Η συμμετοχή του κοινού υπήρξε μεγάλη και εξήχθησαν πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα.
Ευχόμαστε στο Διευθυντή και το Σύλλογο Διδασκόντων του Ειδικού Δ. Σ. Πειραιά για Παιδιά με Αυτισμό να συνεχίσουν το αξιόλογο έργο τους και να αναλαμβάνουν πάντα τέτοιες χρήσιμες πρωτοβουλίες.

Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 27-3-2015 ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ

Ανακοινώθηκε το τελικό πρόγραμμα της Ημερίδας που διοργανώνει το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πειραιά για Παιδιά με Αυτισμό στις 27-3-2015.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
ΑΥΤΙΣΜΟΣ:
ΜΥΘΟΙ, ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Πειραιάς, 27 Μαρτίου 2015
Πανεπιστήμιο Πειραιώς 

1:30 μ.μ.­- 2:00 μ.μ Προσέλευση - Εγγραφές
2:00 μ.μ- 2:20 μ.μ Έναρξη Ημερίδας – Χαιρετισμοί:
1η Ενότητα
Θεωρητικές προσεγγίσεις και περιβάλλον του αυτισμού
2:20 μ.μ – 2:35 μ.μ «Ένα σχολείο για παιδιά με αυτισμό», Παπαδόπουλος Νίκος, Διευθυντής Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Πειραιά για Παιδιά με αυτισμό (MEd)

2:35 μ.μ - 3:00 μ.μ «Κατανοώντας τον κόσμο του ατόμου που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού ΄΄Καρπενησιώτης Στάθης, Κλινικός Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπευτής

3:00 μ.μ – 3:30 μ.μ «Ο Συνήγορος του Παιδιού για τα δικαιώματα των παιδιών με αυτισμό», Μόσχος Γιώργος, Νομικός- Εγκληματολόγος, βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού

3:30 μ.μ – 4:00 μ.μ «Θεραπευτική και Παιδαγωγική Αντιμετώπιση του Παιδιού με ΔΑΦ υπό το Πρίσμα της Συστημικής Ανάλυσης της Συμπεριφοράς », Αγγελική Γενά, Κλινική ψυχολόγος, καθηγήτρια Παν/μιου Αθηνών.

4:00 μ.μ – 4:30 μ.μ «Η Αποτελεσματικότητα της Εφαρμοσμένης Ανάλυσης της Συμπεριφοράς στην Αντιμετώπιση της Διαταραχής Αυτιστικού Φάσματος», Γαλάνης Πέτρος, Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών, δάσκαλος Ειδικής Αγωγής
4:30 μ.μ – 5:00 μ.μ «Τα αδέλφια των παιδιών με αυτισμό», Ταγκούλη Ευδοκία, Παιδοψυχίατρος, Επιμελήτρια Β’ Παιδοψυχιατρικής στο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο, 5ου Τομέα Ψυχικής Υγείας.

5:00 μ.μ – 5:30 μ.μ «Δόμηση, Παράλληλη Στήριξη και τα Υποκείμενα της Μάθησης», Δέδες Φανούριος, Κλινικός Ψυχολόγος, Ψαρουδάκης Σταύρος, Ψυχολόγος Παιδαγωγός (Ma)

5:30 – 6:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
2η Ενότητα
Θεραπευτικές – Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις και πρακτικές στο φάσμα του αυτισμού

6:00 μ.μ – 6:30 μ.μ «Προωθώντας την καλή πρακτική στον Αυτισμό: Ενίσχυση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και της κατανόησης των εκπαιδευτικών και άλλων επαγγελματιών σε Αγγλία, Ελλάδα και Ιταλία», Λασκαρίδη Κατερίνα, Ψυχολόγος, Ειδική Παιδαγωγός (MSc, MEd), Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Birmingham, Υπεύθυνη προγραμμάτων αγωγής υγείας και ένταξης, '' Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη ''
6:30 μ.μ – 7:00 μ.μ «Η επικοινωνία στα παιδιά με ΔΑΦ και η ανάπτυξή της μέσω της δομημένης δράσης «Καλημέρα» στο εκπαιδευτικό πλαίσιο», Κανακούδη Ελένη, Ειδική Παιδαγωγός,Μαραθάκη Κωνσταντίνα, Ειδική Παιδαγωγός

7:00 μ.μ – 7:30 μ.μ «Δεξιότητες Διαχωρισμού» : Η βάση της Σεξουαλικής Εκπαίδευσης ατόμων με ΔΑΦ»Ιωάννου Λαμπρινή Ψυχολόγος – Ιωάννης Βοσκόπουλος Ψυχολόγος

7:30 μ.μ – 8:15 μ.μ «Μιλώντας στα παιδιά με ΔAΦ για την διάγνωσή τους», Δρ. Χατζηπατέρα Κατίγκω, Κλινική Ψυχολόγος (PhD, MSc, C.Psychol., AFBPsS)

8:15 μ.μ – 8:45 μ.μ «Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων μέσω ομαδικών δραστηριοτήτων σε μαθητές με αυτισμό», Αναστασίου Ευανθία Ειδική Παιδαγωγός,Αποκορωνιωτάκη Ελένη Ειδική Παιδαγωγός, Βερβελέ Βασιλική Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (MEdΠάτση Χαρίκλεια, Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής (PhD, MSc)

8:45 μ.μ – 9:15 μ.μ Συμπεράσματα - Λήξη Ημερίδας
Χορήγηση Βεβαιώσεων Συμμετοχής