Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2014

Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ 27 ΝΟΕΜΒΡΗΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α)
Βερανζέρου 14, 5ος όρ. Τ.Κ.10432, Αθήνα,  tel: 6971866081


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα 22 Νοέμβρη 2014

Η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. συμμετέχει στην 24ωρη Γενική Απεργία την Πέμπτη 27 Νοέμβρη 2014

Αντιστεκόμαστε

Στα χιλιάδες κενά στην ειδική εκπαίδευση
Στην νέα μείωση των αποδοχών με τον νέο μνημονιακό προυπολογισμό
Στην τιμωρητική αξιολόγηση, τις διαθεσιμότητες και τις απολύσεις  των εκπαιδευτικών

Απαιτούμε

Χρηματοδότηση της ειδικής εκπαίδευσης από τον κρατικό προυπολογισμό
Μόνιμους διορισμούς στην εκπαίδευση
Αυξήσεις μισθών και συντάξεων

Η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. καλεί

 Τους εκπαιδευτικούς και τις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες να διεκδικήσουμε ενωμένοι 
και χωρίς αντιδημοκρατικούς αποκλεισμούς
την ανατροπή του απαράδεκτου καθεστώτος της διαφθοράς και της μνημονιακής λιτότητας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί

τους   περιφερειακούς συλλόγους  να συμμετέχουν δυναμικά στις κατά τόπους αγωνιστικές εκδηλώσεις των εργαζομένων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2014

Γ. ΤΟΤΣΙΟΣ-ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΤΟΥ ΕΒΠ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Γ. ΤΟΤΣΙΟΣ-ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΤΟΥ ΕΒΠ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι ,

            Σας μεταφέρω διευκρινιστικά άρθρα και παραγράφους που αναφέρονται στο Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και παρακαλώ να ενημερωθούν τα μέλη μας από την Ομοσπονδία μας.

            Η νομοθεσία που αναφέρεται στο Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό που προσφέρει έργο στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση αλλά και στη Γενική Εκπαίδευση, είναι :

α) Ν 2817/2000, φεκ 78,τ Α!, 14-03-2000 , αρθ. 3, παρ. 4γ, παρ. 5γ.,
β) Ν 3699/2008, φεκ 199, τ Α!, 02-10-2008 , κεφ Γ!, αρθ. 18, αρθ. 23,
γ) Ν 3966/2011, φεκ 118, τ Α!, 24-05-2011, αρθ. 56, παρ. 5β.
δ) Αρ.28915/Γ6, 12-03-2007, φεκ 449, τ Β!, 03-04-2007. Ωράριο κλάδου ΔΕ 1 (ΕΒΠ).
ε) Αρ. 27922/Γ6, 08-03-2007, φεκ 449, τ Β!, 03-04-2007. κεφ. Γ!, Καθήκοντα ΕΒΠ.
στ) Αρ.Πρωτ.  471, 16-01-2014, Έγγραφο Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής , (ΑΔΑ : ΒΙΨ49-ΔΩΖ) , Υποχρεωτικό ωράριο και καθήκοντα ωφελουμένων προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα.
ζ) Αρ. Πρωτ. 3283, 15-03-2013 της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του ΥΠΑΙΘ , Τροποποίηση του Προγράμματος ΕΣΠΑ , (ΑΔΑ: ΒΕΔΖ9-Β6Ι), σελ. 15,16,17,  Πρόσληψη ΕΒΠ στη Γενική Εκπαίδευση,       

            Μετά από τα παραπάνω όσον αφορά το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και ειδικότερα το ωράριο εργασίας , το καθηκοντολόγιο , τόσο σε δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης  όσο και στη Γενική Εκπαίδευση, είτε διοριστούν ως μόνιμοι , είτε διοριστούν ως αναπληρωτές με ΕΣΠΑ - ΥΠΑΙΘ, είτε διοριστούν ως συνοδοί μαθητών με ΕΑΕ που φοιτούν στα Γενικά Σχολεία Εκπαίδευσης,είτε διοριστούν με τα Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΕΣΠΑ - ΟΑΕΔ), είναι σε όλες τις περιπτώσεις ένα και το αυτό.

Συγκεκριμένα, με την α)Αρ.28915/Γ6, 12-03-2007, φεκ 449, τ Β!, 03-04-2007. Ωράριο κλάδου ΔΕ 1 (ΕΒΠ), διευκρινίζεται το ωράριο εργασίας του ΕΒΠ.
«Το υποχρεωτικό ωράριο εργασίας είναι όσες οι ώρες λειτουργίας της σχολικής μονάδας και όχι περισσότερες από 30 εβδομαδιαίως.»
Το ίδιο επαναλαμβάνει και η β)Αρ. Πρωτ. 3283, 15-03-2013 της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του ΥΠΑΙΘ  , Τροποποίηση του Προγράμματος ΕΣΠΑ , (ΑΔΑ: ΒΕΔΖ9-Β6Ι), σελ. 15,16,17,  και αφορά προσλήψεις στη Γενική Εκπαίδευση.
Διευκρινιστικά θα πρέπει να αναφέρουμε τα παρακάτω:
1.     Στην εγκύκλιο με Αρ.28915/Γ6, 12-03-2007 , όπου διευκρινίζεται και το ωράριο του ΕΕΠ , οι ώρες που αναφέρει εννοούνται ως οι εκπαιδευτικές ώρες της σχολικής μονάδας, και φυσικά ανάλογα τη βαθμίδα που υπηρετεί ο κάθε υπάλληλος.
Δηλαδή , στη Πρωτοβάθμια εκπαίδευση που το ωρολόγιο πρόγραμμα είναι 25 ή και 30 ώρες εκπαίδευσης των μαθητών, οι συνάδελφοι το ΕΒΠ εργάζονται αναλόγως, αν η σχολική μονάδα καταθέτει ωρολόγιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο Σχολικό Σύμβουλο 25 ωρών, τότε και το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό απασχολείται 25 ώρες. Αν η σχολική μονάδα καταθέτει ωρολόγιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 30 ωρών, τότε το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό απασχολείται 30 ώρες. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση που το εκπαιδευτικό ωράριο μπορεί να είναι έως και 35 εκπαιδευτικές ώρες, τότε το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό απασχολείται μόνο 30 ώρες.

            Αν η εγκύκλιος αναφερόταν σε ωριαίες ώρες απασχόλησης, τότε θα ανέφερε όπως αναφέρει και για το προσωπικό των ΚΕΔΔΥ, πλήρες ημερήσιο ωράριο αλλά και συνολικό εβδομαδιαίο ωράριο.
            Επίσης ότι ισχύει για την παραμονή στη σχολική μονάδα, πέραν το εργασιακού ωραρίου, για το υπόλοιπο προσωπικό (δηλ. μέχρι 30 ώρες όταν απαιτείται για προσφορά υπηρεσιών όπως ορίζει το αρθ.13 παρ.8 και αρθ. 14 παρ.20 και 21 του Ν1566/1985 ), το ίδιο ισχύει και το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, εφόσον σύμφωνα με τη νομοθεσία, «ανήκει στο σύλλογο διδασκόντων της σχολικής μονάδας»  και «ασκεί καθήκοντα φροντίδας των μαθητών και βοηθητικά εκπαιδευτικά καθήκοντα».
2. Τα παραπάνω ενισχύονται από την παρ 5β του αρθ. 56 του Ν 3966/2011 , όπου αναφέρεται ρητά η πλήρη εξισορρόπηση του «Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού με το εκπαιδευτικό προσωπικό κατηγορίας ΔΕ της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις». Επίσης αναφέρεται ρητά στη παράγραφο 5β του αρθ. 56 του Ν 3966/2011 , ότι το ίδιο ισχύει και όταν το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό υπηρετεί στη γενική εκπαίδευση για την παράλληλη εκπαίδευση των μαθητών με ΕΕΑ .
3. Στη γενική εκπαίδευση, η πρόσληψη γίνεται για παράλληλη εκπαίδευση - συνοδεία  μαθητή που εμφανίζει Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και αφορά ένα μαθητή για κάθε ένα ΕΒΠ. Η απόφαση είναι ονομαστική για το μαθητή, μετά από όλες τις έγκαιρες διαδικασίες που προβλέπει η νομοθεσία, από το  ΥΠΑΙΘΠΑ . Το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό οφείλει με την τοποθέτησή του να απασχολείται αποκλειστικά με το μαθητή για τον οποίο διορίστηκε και οποιαδήποτε άλλη ενασχόληση (όπως μερικές φορές διαπιστώθηκε σε ορισμένες σχολικές μονάδες), εκλαμβάνεται ως παρακώλυση της άσκησης των καθηκόντων του.

            Όσον αφορά το καθηκοντολόγιο του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού διευκρινίζεται πλήρως με την  Αρ. 27922/Γ6, 08-03-2007, φεκ 449, τ Β!, 03-04-2007. κεφ. Γ!, Καθήκοντα ΕΒΠ. Με την έναρξη των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, το καθηκοντολόγιο παραμένει το ίδιο σύμφωνα με την Αρ.Πρωτ.  471, 16-01-2014, Έγγραφο Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής , (ΑΔΑ : ΒΙΨ49-ΔΩΖ) , Υποχρεωτικό ωράριο και καθήκοντα ωφελουμένων προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα. Επίσης το ίδιο καθηκοντολόγιο παραμένει και για τους συναδέλφους που υπηρετούν στη Γενική Εκπαίδευση , μόνο που εκεί αφορά ένα και μοναδικό μαθητή για τον οποίο διορίστηκε με απόφαση Υπουργείου το ΕΒΠ

«…για θέματα αυτοεξυπηρέτησης, καθημερινής διαβίωσης και λειτουργικών διευκολύνσεων, καθώς και για την παράλληλη εκπαίδευση σε θέματα κοινωνικής προσαρμογής, αυτόνομης διαβίωσης και δημιουργικών δραστηριοτήτων των μαθητών με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν στα γενικά σχολεία προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρίς παράλληλη στήριξη από εκπαιδευτικό ΕΑΕ ή που φοιτούν σε ΣΜΕΑΕ, προσλαμβάνεται ΕΒΠ. Το ΕΒΠ ασκεί καθήκοντα φροντίδας των μαθητών και βοηθητικά εκπαιδευτικά καθήκοντα».

«Οι εκπαιδευτικοί (εκτός των νηπιαγωγών) παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο τους στις εργάσιμες ημέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας για την προσφορά και άλλων υπηρεσιών που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο σύμφωνα με το άρθ. 13 παράγρ. 8 και άρθ. 14 παράγρ. 20 και 21 του Ν. 1566/85.(ΦΕΚ 617/Α). Αντίστοιχα, παραμένει στη σχολική μονάδα και το ΕΒΠ.   ( σελ. 26)»
Σημαντικά είναι και τα παρακάτω:

Αρθ. 13 , παρ. 8 , του Ν. 1566/85 ( φεκ 617/Α) καΙ Αρθ. 14, παρ 20 & 21 , του Ν 1566/85 (φεκ 617/Α)
Μετά από τα παραπάνω , παρατηρούμε ότι το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό στη γενική Εκπαίδευση, εργάζεται τις εκπαιδευτικές – διδακτικές ώρες  που φοιτά ο μαθητής ή μαθήτρια και μόνο αυτές . Αν όμως του ανατεθεί έργο, από το σύλλογο διδασκόντων και αφορά το μαθητή που συνοδεύει, όπως αναφέρει ο νόμος 1566/85 μπορεί να παραμένει στη σχολική μονάδα μέχρι 30 ώρες (εκπαιδευτικές – διδακτικές), όπως αναφέρει ρητά η νομοθεσία .

            Όταν εργάζεται σε ΣΜΕΑΕ, επειδή όλοι οι μαθητές είναι αρμοδιότητα του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, τότε προσέρχεται στο σχολείο 15 λεπτά πριν την έναρξη μαθημάτων, ακολουθεί το εκπαιδευτικό – διδακτικό ωράριο του σχολείου, και αποχωρεί με την αποχώρηση των μαθητών και αν χρειάζεται όπως και παραπάνω, παραμένει για συγκεκριμένο έργο που του ανατίθεται, όπως αναφέρει ο νόμος και όχι πέραν των 30 ωρών εβδομαδιαίως.

            Αν στη ΣΜΕΑΕ λειτουργεί ολοήμερο πρόγραμμα εκπαίδευσης, τότε όπως οι εκπαιδευτικοί της πρωινής βάρδιας έτσι και το Ειδικό Εκπαιδευτικό καθώς επίσης και το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό ολοκληρώνει την εργασία του με την αποχώρηση των παιδιών της πρωινής βάρδιας. Γιατί κατά την πρωινή βάρδια καλύπτει πλήρως το ωρολόγιο – εκπαιδευτικό πρόγραμμά του και δεν ωφελεί να κάνει υπερωρίες μιας και δεν πληρώνονται, και γιατί το ολοήμερο πρόγραμμα εκπαίδευσης έχει διαφορετικό ωρολόγιο πρόγραμμα που εγκρίνεται από το/τη Σχολικό/η Σύμβουλο, έχει άλλο προσωπικό και δεν έχει προγράμματα εκπαίδευσης παράλληλα (όπως έχουμε στη πρωινή βάρδια σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών), για το ΕΕΠ και το ΕΒΠ.  Σε μερικά σχολεία γενικής εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί για συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου εκπαίδευσης και για να μην μετακινούνται σε άλλη όμορη σχολική μονάδα, με απόφαση του ΠΥΣΠΕ και μόνο παραμένουν στη σχολική μονάδα κατά την απογευματινή βάρδια για συμπλήρωση ωραρίου.

Ελπίζω να έχω απαντήσει όλες τις ερωτήσεις που κατά διαστήματα διατυπώνουν οι συνάδελφοι μας.


ΤΟΤΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΕ 23 ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

ΤΗΛ.   6945358552
Email              totsios@gmail.com

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΣΕΕΠΕΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΑΙΘ κ. Α. ΛΟΒΕΡΔΟ


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α)
Βερανζέρου 14, 5ος όρ. Τ.Κ.10432, Αθήνα,  tel: 6971866081


Αθήνα, 17-11-2014


Πραγματοποιήθηκε σήμερα 17-11-2014, συνάντηση του Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Α. Λοβέρδου με μέλη του Δ.Σ. της ΠΟΣΕΕΠΕΑ και του ΣΕΕΠΕΑ Αττικής. Τέθηκαν από πλευράς της ΠΟΣΕΕΠΕΑ τα ακόλουθα ζητήματα:
1.     Η θεσμική επίλυση του προβλήματος της υποχρηματοδότησης και της υποστελέχωσης του ευαίσθητου τομέα της ΕΑΕ και των σοβαρών επιπτώσεων και συνεπειών σε μαθητές και εργαζομένους.
2.     Ενημέρωση σχετικά με τα 1393 λειτουργικά κενά ΕΕΠ-ΕΒΠ που εξακολουθούν να παραμένουν σε ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕΔΔΥ μετά τις συνολικά 631 πρόσφατες προσλήψεις
3.     Η εργασιακή και επιστημονική υποβάθμιση των στελεχών της ειδικής αγωγής, με την χρήση προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας με προσλήψεις μέσω ΟΑΕΔ

4.     Αναφορά στις ΕΔΕΑΥ και την ανάγκη μόνιμης ύπαρξης ΕΕΠ στα γενικά σχολεία για την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων που υπάρχουν.

5.     Ενημέρωση για την Απόδοση του ποσοστού των μόνιμων διορισμών που αντιστοιχεί για όλα τα τελευταία χρόνια στην εκπαίδευση και ιδιαίτερα στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση, με την άμεση προκήρυξη διαγωνισμού ΑΣΕΠ για την πρόσληψη ΕΕΠ – ΕΒΠ και ΕΠ για την κάλυψη των οργανικών κενών που δημιουργήθηκαν από τις αυξημένες παραιτήσεις – συνταξιοδοτήσεις.

6.     Αναγκαιότητα ίδρυσης στο ΙΕΠ τομέα / διεύθυνσης που θα ασχολείται αποκλειστικά με τα θέματα της ΕΑΕ

7.     Τέλος, ζητήθηκε έγκυρη και επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με το αναμενόμενο σχέδιο νόμου για την ειδική αγωγή και εκπαίδευση.

Ο Υπουργός από την πλευρά του μας ενημέρωσε ότι:
·       Εγκρίθηκαν σήμερα 800 επιπλέον πιστώσεις για την Ειδική Αγωγή και αναφέρθηκε ότι θα έχουν προσληφθεί μέχρι το τέλος Νοέμβρη. Από περαιτέρω ενημέρωση που είχαμε προέκυψε ότι οι προαναφερθείσες πιστώσεις αφορούν τον Α΄ Άξονα του προγράμματος ΕΣΠΑ, χωρίς ακόμη να έχει γίνει κατανομή σε ειδικότητες.
·       Ότι βρίσκεται σε συνεχή  διαπραγμάτευση με την Τρόικα και το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης προκειμένου να καταργηθεί  η αναλογία του 1/10 στις προσλήψεις στην Εκπαίδευση, οπότε αν όλα πάνε καλά θα γίνει άμεσα η πρόσληψη των επιτυχόντων εκπαιδευτικών στον ΑΣΕΠ του 2008-2009 και θα γίνει και προκήρυξη για ΕΕΠ και ΕΒΠ.·       Τέλος, διαβεβαίωσε ότι το νομοσχέδιο για την ΕΑΕ θα κατατεθεί στις αρχές Δεκέμβριου. 

Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2014

Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΗΝ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΕΕΠΕΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α)
Βερανζέρου 14, 5ος όρ. Τ.Κ.10432, Αθήνα,  tel: 6971866081


Αθήνα 17/11/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

            Το ΔΣ της ΠΟΣΕΕΠΕΑ αφού συνεδρίασε εκτάκτως αποφάσισε να καλύψει την στάση εργασίας ενάντια στην τιμωρητική αξιολόγηση-αυτοαξιολόγηση, που κηρύσσει ο ΣΕΕΠΕΑ Δυτ. Ελλάδας.
Την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2014 από τις 8 00 πμ μέχρι τις 11 00 πμ, ώστε οι συνάδελφοι μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ να συμμετέχουν στην συγκέντρωση στις 7.45πμ στα γραφεία της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπ/σης (Ερμού 70).
            Παρακάτω παραθέτουμε την Ανακοίνωση του ΣΕΕΠΕΑ Δυτ. Ελλάδος.

Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος                                Ο Γ. Γραμματέας


Στ. Καρπενησιώτης                               Δ. Αρβανίτης

ΣΕΕΠΕΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ-ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Πάτρα, 17-11-2014

Σύλλογος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
Ειδικής Αγωγής Δυτικής Ελλάδος                                                           Προς Τα μέλη μαςΣτάση εργασίας και συγκέντρωση

Το Δ. Σ. του Συλλόγου μας κατά πλειοψηφία αποφάσισε να συμμετέχει στην στάση εργασίας και συγκέντρωση που κάλεσε ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Πάτρας και να στηρίξει τον αγώνα τους ενάντια στην ισχύουσα αξιολόγηση που προωθεί το Υπουργείο Παιδείας. 

Ø  Την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2014 από τις 8 00 πμ μέχρι τις 11 00 πμ
Ø  Συγκέντρωση στις 7 45πμ στα γραφεία της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπ/σης (Ερμού 70).

Επιπλέον ο ΣΕΕΠΕΑ Δυτικής Ελλάδος θεωρεί ότι είναι απαράδεκτο να μην έχουν διοριστεί Σύμβουλοι ΕΕΠ και ΕΒΠ διότι αυτοί θα ήταν οι μόνοι αρμόδιοι για να διαπραγματευτούν οποιαδήποτε μορφή αξιολόγησης με το ΕΕΠ και ΕΒΠ που υπηρετεί στα ΣΜΕΑ και ΚΕΔΔΥ της περιφέρειας.  Επισυνάπτεται η δήλωση του ΔΣ του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Πάτρας.

Για το ΔΣ του ΣΕΕΠΕΑ Δυτικής Ελλάδος

Ο Πρόεδρος                                                                    Αναπληρώτρια ΓραμματέαςΓιώργος Αντωνιάδης                                                    Βικτώρια Γεωργοπούλου

Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2014

Ο ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΒΑΡΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ-ΠΕ23 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΤΟ ΕΕΕΕΚ ΛΕΣΒΟΥ

Με απόφαση της ΠΔΕ Λέσβου , μετά από πράξη του ΠΥΣΔΕ Λέσβου, τοποθετήθηκε  ως Διευθυντής του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Λέσβου, από 31-10-2014 και μέχρι τη λήξη του τρέχοντος σχολικού έτους (31 - 8 - 2015), ο Μιχάλης Βάρκας, ΠΕ23- Ψυχολόγος.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2014

ΥΠΟΜΝΗΜΑ-ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΣΕΕΠΕΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΑΙΘ κο ΛΟΒΕΡΔΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α)
Βερανζέρου 14, 5ος όρ. Τ.Κ.10432, Αθήνα,  tel: 6971866081

Αθήνα, 28 Οκτωβρίου 2014
Α.Π. : 328
Προς
- Τον Υπουργό Παιδείας
κ. Λοβέρδο Ανδρέα
- Τον Υφυπουργό Παιδείας
κ. Δεμερτζόπουλο Αλέξανδρο
Κοινοποίηση: Δ/ντη Ειδικής Αγωγής,
Κ. Λολίτσα Κωνσταντίνο


Θέμα: «Αίτημα συνάντησης με τον Υπουργό Παιδείας κ. Λοβέρδο»

Αξιότιμε κε Υπουργέ,
Αξιότιμε κε Υφυπουργέ,

               Σε συνέχεια της εποικοδομητικής συνάντησης που είχαμε στις 2-7-2014 και του γόνιμου διάλογου που αναπτύχθηκε, καταθέτουμε εκ νέου αίτημα για συνάντηση εργασίας μαζί σας, με σκοπό να σας παρουσιάσουμε μια επικαιροποιημένη εικόνα των θεμάτων που αφορούν την Ειδική Εκπαίδευση μετά από την έναρξη της σχολικής χρονιάς και τις πρόσφατες προσλήψεις αναπληρωτών.  Επίσης, θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας και να συζητήσουμε τα ιδιαίτερα σημαντικά κατά τη γνώμη μας ζητήματα, που αφορούν την εκπαίδευση και υποστήριξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες η/και αναπηρία, οι οποίοι φοιτούν στις σχολικές μονάδες και τις υπηρεσίες όπου εργαζόμαστε.
Υπενθυμίζουμε ότι η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. εκπροσωπεί συνδικαλιστικά σε όλη τη χώρα το Ειδικό Εκπαιδευτικό (ΕΕΠ) και το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ), μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες η  αναπηρία.
               Την περίοδο αυτή, ενάμιση μήνα μετά την έναρξη της νέας σχολικής περιόδου, η ειδική αγωγή συνεχίζει  να αντιμετωπίζει σοβαρότατα προβλήματα, τα οποία θέλουμε να θέσουμε υπόψη σας και να ζητήσουμε την άμεση επίλυσή τους.
               Ειδικότερα:
1.      Ζητάμε να λυθεί θεσμικά το πρόβλημα της υποχρηματοδότησης και της υποστελέχωσης του ευαίσθητου αυτού τομέα της εκπαίδευσης.
2.      Όσον αφορά τις ανάγκες για προσλήψεις, ώστε τα ειδικά σχολεία, τα ΚΕΔΔΥ και οι ΕΔΕΑΥ να λειτουργήσουν κανονικά την τρέχουσα σχολική χρονιά,  είμαστε σε θέση να σας ενημερώσουμε ότι σήμερα 28-10-2014, μετά τις συνολικά 631  προσλήψεις του 2014, εξακολουθούν να παραμένουν 1393 Λειτουργικά Κενά ΕΕΠ-ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕΔΔΥ (τα στοιχεία για τα λειτουργικά κενά προέρχονται από τις  ΠΔΕ της χώρας)
3.      Θέλουμε να θέσουμε υπόψη σας την αντίθεσή μας στην εργασιακή και επιστημονική υποβάθμιση των στελεχών της ειδικής αγωγής, με την χρήση προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας με προσλήψεις μέσω ΟΑΕΔ (που για πρώτη φορά στην ιστορία της εκπαίδευσης εφαρμόσθηκε την προηγούμενη σχολική χρονιά), για επιστήμονες υψηλής εξειδίκευσης και κάλυψη πάγιων αναγκών.  Η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμα των μελών της σχετικά με την, κακή κατά τη γνώμη μας, χρήση προγραμμάτων που αφορούν την παροχή ευκαιριών σε άνεργους για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, με στόχο την κάλυψη περιστασιακά και με μειωμένο κόστος πάγιων αναγκών στην εκπαίδευση.

4.      Ζητούμε να αποδοθεί άμεσα το ποσοστό των μόνιμων διορισμών που αντιστοιχεί για όλα τα τελευταία χρόνια στην εκπαίδευση και ιδιαίτερα στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση, με την άμεση προκήρυξη διαγωνισμού ΑΣΕΠ για την πρόσληψη ΕΕΠ – ΕΒΠ και ΕΠ για την κάλυψη των οργανικών κενών που δημιουργήθηκαν από τις αυξημένες παραιτήσεις – συνταξιοδοτήσεις.

5.      Επιπρόσθετα όσον αφορά την Αυτοαξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου και την Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, σας καλούμε να αναλογισθείται τα προβλήματα που δημιουργούνται στις σχολικές μονάδες και να αποσύρετε τις εγκυκλίους για την εφαρμογή της διαδικασίας. Στο μεταξύ προτείνουμε να πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος διάλογος για την κατάργηση της σύνδεσης της βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης με την αξιολόγηση. Αντ΄ αυτής προτείνουμε να προχωρήσετε σε μια μορφή αξιολόγησης που θα προβλέπει ρητά μέτρα βελτίωσης των υποδομών και του στελεχικού δυναμικού της εκπαίδευσης, προς όφελος των μαθητών, χωρίς τιμωρητικές συνέπειες για τους εκπαιδευτικούς.
6.      Τέλος, εν όψει της  κατάθεσης του σχεδίου νόμου για την ειδική αγωγή και εκπαίδευση, σε συνέχεια της εποικοδομητικής συνεργασίας μας με το Διευθυντή Ειδικής Αγωγής κ. Κ. Λολίτσα, θα θέλαμε να ενημερωθούμε σχετικά με τις εξελίξεις  στο ζήτημα αυτό και στις αλλαγές που έχουν επέλθει στο κείμενο του νομοσχεδίου.

Αξιότιμε κε Υπουργέ

               Είμαστε βέβαιοι ότι, εκτιμώντας την διάθεση μας να συμβάλλουμε ουσιαστικά για την επίλυση των παραπάνω προβλημάτων, θα δεχτείτε το αίτημα μας και θα μας καλέσετε σύντομα για μια εποικοδομητική συνάντηση.
ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2014

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΜΠΕΤΤΥΣ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 5 ΝΟΕΜΒΡΗ

Μπέττυ Λεωτσάκου
Αιρετή ΠΥΣΕΕΠ ATTIKHΣ 
Τηλ. 6936040630 
Fax: 2103511505
e-mail: bleotsakou@gmail.com

Ευχαριστήρια Επιστολή

Αγαπητοί συνάδελφοι,
        θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για την
αμέριστη υποστήριξή σας και να πω ένα μεγάλο
ευχαριστώ για την ψήφο εμπιστοσύνης στο
πρόσωπό μου στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου 2014. 
 Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους
συναδέλφους που έθεσαν υποψηφιότητα για τα
υπηρεσιακά μας συμβούλια. 
        Τα προβλήματα στην Ειδική Εκπαίδευση που
υπηρετούμε είναι πολλά και ανομοιογενή. Για να
μπορέσουμε να διεκδικήσουμε πρέπει να είμαστε
όλοι μαζί. Μόνο μέσα από την ενεργή κοινή
δραστηριότητα, την ανταλλαγή απόψεων, την
εποικοδομητική διαφωνία θα γίνουν έργα. 
       Με γνώμονα τα παραπάνω, υπόσχομαι να
καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να
ανταποκριθώ με επιτυχία στο έργο του Αιρετού
Εκπροσώπου του ΕΕΠ και ΕΒΠ στο Υπηρεσιακό
Συμβούλιο.

Με εκτίμηση
Μπέττυ Λεωτσάκου (ΠΕ31)
Πρόεδρος ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΒΟΥΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π 2014

7 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΤΟΥ Ε.Ε.Π/Ε.Β.Π...ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΒΟΥΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π 2014

Αγαπητές συναδέλφισσες.  Αγαπητοί  συνάδελφοι
Φίλες και φίλοι.
Με την παρούσα επιστολή επιθυμώ  να σας ευχαριστήσω για την μεγάλη τιμή που μου κάνατε να με εμπιστευτείτε και να με εκλέξετε στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου 2014, ως αιρετό εκπρόσωπό σας στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π) του Υπουργείου Παιδείας.
Η εμπιστοσύνη σας αυτή με γεμίζει με ικανοποίηση αλλά και  με την ευθύνη να μπορέσω να μην διαψεύσω τις προσδοκίες σας, λειτουργώντας όμως σε ένα κοινωνικο-οικονομικό-πολιτικό περιβάλλον ασταθές, σαθρό και αποδιαρθρωμένο, που παράγει ανισότητες και διαρκείς στρεβλώσεις.
Και περνώντας από το όλον στο μέρος, επιπλέον δύσκολη συνθήκη και επιβαρυντικός παράγων στην όποια δράση μου, στην όποια δράση μας, αποτελεί το "ανάδελφον" του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Ε.Ε.Π) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού(Ε.Β.Π) στον χώρο της εκπαίδευσης, και η εγγενής δυσκολία ομογενοποίησης  από το γεγονός της ύπαρξης πολλών κλάδων στο προσωπικό αυτό.
Όμως η καθολική ψήφος σας σ εμένα και η σχέση "αντιπροσωπευομένου" και "εκπροσώπου",  που δομήθηκε και συνεχώς δομείται μεταξύ μας,  απαιτεί εκ των ων ουκ άνευ την υπογραφή μεταξύ υμών και ημών ενός  συμβολαίου με βασικές αρχές την λογοδοσία, τη διαφάνεια, την εντιμότητα, την αξιοκρατία, την ισότιμη εφαρμογή των νόμων, τη συναπόφαση, τη συναντίληψη και τη συμμετοχή, ώστε να μπορέσουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ να ξεπεράσουμε, κατά το δυνατόν, τα άνωθεν περιγραφέντα εμπόδια.
Αποφεύγοντας τις μεγαλοστομίες περί οραμάτων κ.λ.π και επιθυμώντας να μην επικοινωνήσω μαζί σας με ξύλινη γλώσσα, παραθέτω ακολούθως,  εν είδη προγραμματικών δηλώσεων, τα θέματα πάνω στα οποία θα στρέψω την προσοχή μου και θα διαθέσω τις δυνάμεις μου, ώστε επιτέλους να διευθετηθούν επ ωφελεία του Ε.Ε.Π/Ε.Β.Π.
Αυτά εν συντομία είναι:
1ον.- Η ισχύς από του χρόνου ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Υποψηφίων Αναπληρωτών Ε.Ε.Π/Ε.Β.Π υπό την αιγίδα της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, για να σταματήσει η ομηρία και η εξάρτηση των συναδέλφων Αναπληρωτών από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π, του κάθε Αιρετού, της κάθε Π.Δ.Ε.
2ον).-Οι συνάφειες των Μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών του Ε.Ε.Π/Ε.Β.Π να κρίνονται από την Επιτροπή του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π) του Υπουργείου Παιδείας, ώστε με ενιαίο τρόπο αξιολόγησης να σταματήσουν τραγελαφικά φαινόμενα τύπου 5 Οριστικών Πινάκων.
3ον).- Ο επανακαθορισμός των οργανικών κενών του Ε.Ε.Π/Ε.Β.Π σε όλη τη χώρα, για να πάνε επιτέλους με οργανική θέση στον τόπο τους οι συνάδελφοι που περνούν το μαρτύριο της ετήσιας Απόσπασης την τελευταία δεκαετία.
4ον).- Η σύνταξη Καθηκοντολογίου για το Ε.Β.Π που προσλαμβάνεται και απασχολείται ως Συνοδός σε Γενικά Σχολεία, για να σταματήσουν οι ποικίλες αυθαιρεσίες της Διοίκησης, αλλά δυστυχώς και κάποιων-ελάχιστων είναι η αλήθεια- γονέων, προς το προσωπικό αυτό.
5ον).- Η προσπάθεια και εκ μέρους μου να σταματήσει το όνειδος των προσλήψεων Ε.Ε.Π/Ε.Β.Π μέσω των Κοινωφελών Προγραμμάτων του Ο.Α.Ε.Δ.( Αν και εδώ τα γεγονότα μας ξεπερνούν καθημερινά και η κατρακύλα των εντεταλμένων να βρίσκουν λύσεις για την Παιδεία δεν έχει τέλος, τη στιγμή που έκπληκτοι διαβάζουμε τα περί εθελοντικής εργασίας, με αμοιβή κάποια μόρια, εξαργυρώσιμα στην Δευτέρα Παρουσία από τα ουρί του Παραδείσου).
6ον).- Η συμμετοχή μας, με κάποιο τρόπο, στην επιτροπή που επεξεργάζεται το Π.Δ 1/2003 (που αφορά στα Υπηρεσιακά Συμβούλια) και τις Υπηρεσιακές Μεταβολές του προσωπικού, έτσι ώστε μετά δυο χρόνια, (αν είμαστε καλά και δεν μας έχουν καταργήσει), να μπορέσει να εκφρασθεί η βούληση δια της ψήφου, ΟΛΟΥ του Ε.Ε.Π/Ε.Β.Π, ανεξάρτητα από το που δουλεύει ή από το σε ποιά περιοχή της χώρας κατοικεί.
7ον).- Η εγκαθίδρυση ολοκληρωμένης ενημέρωσης του Ε.Ε.Π/Ε.Β.Π όσον αφορά στις συνεδριάσεις και στα θέματα του Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π, καθώς και στα πεπραγμένα αυτού, στα πλαίσια της διαφάνειας και της λογοδοσίας των αιρετών εκπροσώπων του Ε.Ε.Π/Ε.Β.Π.
Όμως όλα αυτά και όσα προκύψουν από το "διάλογό μας", δεν μπορώ να τα διεκδικήσω και να τα καταφέρω χωρίς τον Δημήτρη Παπαευθυμίου τον εκλεκτό συνάδελφο και Αιρετό του Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π και ξανά εκλεχθέντα, ο οποίος επί σειρά ετών κράτησε όρθιο το Ε.Ε.Π/Ε.Β.Π σε πολύ δύσκολες συνθήκες (μαζί με την εξαίρετη συνάδελφο Πόπη Γεωργίου)και μας έδωσε - μας έδωσαν - τη δυνατότητα να μπορούμε να γράφουμε επιστολές αυτή την ώρα.
Όλα αυτά δεν μπορώ να τα διεκδικήσω και να τα καταφέρω χωρίς την αυτονόητη(φαντάζομαι) στήριξη της Ομοσπονδίας μας της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α, η οποία αποτελεί κατάκτηση των συλλογικών μας αγώνων και την οποία πρέπει να στηρίζουμε ανεπιφύλακτα και άνευ όρων, γιατί σηματοδοτεί την ύπαρξή μας στο χώρο της εκπαίδευσης.
Τέλος,  όλα αυτά, καθώς και άλλα που θα προκύψουν από τις επισκέψεις μου στις Περιφέρειες της χώρας, τις οποίες προτίθεμαι να πραγματοποιήσω ώστε να υπάρξει η αναγκαία επανατροφοδότηση μεταξύ μας, δεν μπορώ να τα διεκδικήσω και να τα καταφέρω χωρίς όλους εσάς. Γιατί "υπάρχω" ως εκπρόσωπός σας, γιατί οι δικοί σας ψήφοι με έστειλαν στο Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π ως να είστε εσείς. Γιατί στο Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π ουσιαστικά είστε εσείς...
Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι,
με συγκινήσατε με την καθολική στήριξή σας απ άκρη σ άκρη της χώρας, με την αποφασιστική συμμετοχή σας στην εκλογική διαδικασία...και με γεμίσατε ευθύνες...
Προσωπικώς δεν είμαι επαγγελματίας συνδικαλιστής. Εργάζομαι ως ένας από εσάς. Είμαι ένας από εσάς και η παραίτησή μου ήδη είναι έτοιμη αν νοιώσω πως δεν μπορώ, ή δεν μ αφήνουν, να προασπίσω την δεοντολογία των επαγγελμάτων μας, την υπηρεσιακή μας κατάσταση, τα πάσης φύσεως δικαιώματά μας, την ισότιμη θέση μας στο χώρο της εκπαίδευσης.
Από σας ζητώ δουλειά και εγκαθίδρυση της παρουσίας μας στους χώρους εργασίας, ζητώ συσπείρωση, αγωνιστικότητα, συμμετοχή. Οι καιροί που έρχονται θα μας δοκιμάσουν όλους. Πρέπει να είμαστε γενναίοι και αποφασιστικοί και στο τέλος θα νικήσουμε. Να είστε βέβαιοι.
Από την πλευρά μου υπόσχομαι να δώσω και την τελευταία ικμάδα των δυνάμεών μου ώστε να μπορείτε να περπατάτε με ψηλά το κεφάλι, ώστε να νοιώθετε περήφανοι που λειτουργείτε στο χώρο της εκπαίδευσης ως Ειδικό Εκπαιδευτικό και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό.
Σας σφίγγω το χέρι έναν προς έναν.
Θα τα λέμε...όπως πάντα άλλωστε...
Βασίλης Βούγιας
8 Νοεμβρίου 2014
Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ κ. Δ. ΓΚΙΝΗ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α)

Βερανζέρου 14, 5ος όρ. Τ.Κ.10432, Αθήνα,  tel: 6971866081


Αθήνα 10 Νοέμβρη 2014
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ κ. Δ. ΓΚΙΝΗ

               Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 6 Νοέμβρη, μετά από σχετικό αίτημα της ΠΟΣΕΕΠΕΑ και του ΣΕΕΠΕΑ Αττικής, συνάντηση με τον ΠΔΕ Αττικής κ. Δ. Γκίνη. Συμμετείχαν ο Πρόεδρος (Στ. Καρπενησιώτης) και μέλη του ΔΣ της ΠΟΣΕΕΠΕΑ (Δ. Αρβανίτης-Ευγ. Τραγάκη) , η Πρόεδρος (Π. Λεωτσάκου) και ο Αντιπρόεδρος (Κ. Παπαευαγγέλου) του ΣΕΕΠΕΑ Αττικής, ο Αιρετός στο ΚΥΣΕΕΠ Δ. Παπαευθυμίου και η εκπρόσωπος του ΕΒΠ στο ΠΥΣΕΕΠ Αττικής Κ. Κρικώνη.
               Τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν την λειτουργία του ΠΥΣΕΕΠ Αττικής, μετά τις σχετικές καταγγελίες των αιρετών εκπροσώπων του ΕΕΠ  και η υποστελέχωση και τα προβλήματα λειτουργίας των ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ της Αττικής.
               Όσον αφορά το πρώτο θέμα τονίσθηκε από τους εκπροσώπους του ΕΕΠ και ΕΒΠ η ανάγκη να γίνουν σεβαστές οι αρμοδιότητες και οι διαδικασίες λειτουργίας του υπηρεσιακού συμβούλιου, ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπιστία και η δίκαιη διευθέτηση των υπηρεσιακών θεμάτων των συναδέλφων που εργάζονται στην ΕΑΕ.
               Για το θέμα των σοβαρών προβλημάτων στην λειτουργία των σχολικών μονάδων και των διαγνωστικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών, τονίσθηκε η ανάγκη να υπάρχει κρατική χρηματοδότηση για την κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό και η μόνιμη καθυστέρηση των υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ για την έγκαιρη προετοιμασία (υπηρεσιακές μεταβολές, προκήρυξη πρόσληψης αναπληρωτών) της στελέχωσης των υπηρεσιών.
               Επίσης η μη επαρκής λειτουργία των υπηρεσιών της ΠΔΕ, λόγω έλλειψης προσωπικού, που έφθασε φέτος να περιμένουμε τα μέσα Νοέμβρη για να ολοκληρωθεί η διάθεση των λιγοστών πιστώσεων. Ακόμη τέθηκε το ζήτημα της απαράδεκτης τακτικής προσλήψεων ΕΕΠ και ΕΒΠ μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας που οδηγεί στην υποβάθμιση και των εργαζομένων και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες η/και αναπηρία.

               Από την πλευρά του ο κ. Δ. Γκίνης ανέφερε ότι θεωρεί σημαντική την λειτουργία του ΠΥΣΕΕΠ και ότι θα κάνει ότι χρειάζεται για να γίνεται το καλλίτερο δυνατό στα θέματα κατανομής των πιστώσεων.  Σχετικά με τα προβλήματα στις ΣΜΕΑΕ και τα ΚΕΔΔΥ δήλωσε ότι και ο ίδιος θεωρεί σημαντικό να υπάρχει στελέχωση με μόνιμο προσωπικό στην ΕΑΕ. Σ αυτό το θέμα ιδιαίτερα ανέφερε ότι διατίθεται να συνεργαστεί με τα όργανα του ΕΕΠ/ΕΒΠ για να αναδειχθεί το θέμα προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ.

Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

 Σύλλογος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής
Βερανζέρου 14, 5ος όροφος, ΤΚ 10432 Αθήνα, τηλ./fax.210 3511505, Τ.Κ.10310
ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.)
                                                                                                                  
                                                    Αθήνα  5/11/2014
Αρ. Πρ.523
            Προς το
Συνήγορο του Παιδιού
κ.Γεώργιο Μόσχο

Ο τρόπος που η κοινωνία αντιμετωπίζει τα παιδιά και την εκπαίδευσή τους είναι συνήθως ενδεικτικός του επιπέδου ανάπτυξής της.
 (Β. Λαμπροπούλου 2012

            Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας εκθέσουμε όσο αυτό είναι εφικτό,  την κατάσταση που επικρατεί στην Ειδική και Γενική Εκπαίδευση. Μακριά από συνδικαλιστικές προσεγγίσεις προσπαθούμε μέσα από τα θεσμικά μας όργανα να αποτυπώσουμε τις πολυάριθμες δυσκολίες που υπάρχουν στα Ειδικά Σχολεία και στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και  τα οποία συνδέονται άμεσα και με την Γενική Αγωγή.
            Συγκεκριμένα,όπως η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ανακοίνωσε http://poseepea.blogspot.gr/2014/09/2024.html,  μετά από ενημέρωση από την ίδια την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης  Αττικής, καταγράφηκαν στα ειδικά σχολεία (ΣΜΕΑΕ) και τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. 513 κενά σε Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π..  Αυτά είναι τα δεδομένα, χωρίς να έχουν συμπεριληφθεί και οι ανάγκες για Ε.Ε.Π. για τη στελέχωση των Ε.Δ.Ε.Α.Υ. Αν και η Ομοσπονδία ήταν και είναι αντίθετη στη σύνδεση των συγκεκριμένων Επιτροπών Διάγνωσης με τα Ειδικά Σχολεία χρησιμοποιώντας στις περισσότερες περιπτώσεις το ανθρώπινο δυναμικό του σχολείου απογυμνώνοντας το παντελώς,    οι επιτροπές αυτές είναι μια πραγματικότητα.

​​            Οι πιστώσεις που έχουν διατεθεί από το Υ.ΠΑΙ.Θ. (όλες μέσω ΕΣΠΑ) είναι συνολικά μέχρι σήμερα 60 Ε.Β.Π.για Σ.Μ.Ε.Α.Ε., 31 ΕΕΠ για Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 25 Ε.Ε.Π. για ΚΕΔΔΥ. Σύνολο πιστώσεων 116, άρα θα παραμένουν 397 λειτουργικά κενά. 
​​            Επίσης κατατέθηκαν 97 αιτήσεις για εξατομικευμένη στήριξη με Ε.Β.Π. στην Γενική Εκπαίδευση οι οποίες εγκρίθηκαν όλες από την κεντρική υπηρεσία του ΥΠΑΙΘ. Από αυτές έχουν ικανοποιηθεί μέχρι σήμερα οι 90,  αφού ο αριθμός των εγκεκριμένων πιστώσεων για υλοποίηση δεν συμφωνεί με τον αριθμό των εγκρίσεων στήριξης.  Με αποτέλεσμα ένας μεγάλος  αριθμός παιδιών να  έχουν μείνει χωρίς υποστήριξη.
​​
            Στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. οι λίστες αναμονής πολλαπλασιάζονται, ενώ θα περίμενε κάποιος ότι μετά την ψήφιση του Ν. 4186/13 τα προβλήματα θα περιορίζονταν αφού θα έπρεπε να εκδώσουν την γνωμάτευση εντός 45 ημερών;;;.  Τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. είναι ΥΠΟΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΑ και βιώνουν την απόλυτη εξαθλίωση αφού η Περιφέρεια Αττικής τα έχει εγκαταλείψει στο έλεος της λειτουργίας τους από το 2010.     Χαρακτηριστικό παράδειγμα το ΚΕΔΔΥ Α΄ Αθήνας με μαθητικό πληθυσμό 144.000 παιδιά έχει μόνο 4 διαγνωστικές ομάδες  και η  απουσία  συνεργείου καθαριότητας από την 1/1/2011 έως σήμερα,  η έλλειψη βασικού αναλώσιμου υλικού όπως χαρτί, μελάνι για τον ένα και  μοναδικό εκτυπωτή, η έλλειψη συσκευής  fax,  παντελής απουσία συντήρησης των πεπαλαιωμένων αλλά ιδιαίτερα απαραιτήτων  Ηλεκτρονικών Υπολογιστών,  καθώς και η διακοπή των τηλεφωνικών γραμμών της υπηρεσίας δηλώνει την απόλυτη αδιαφορία και εγκατάλειψη από την πολιτεία και από τους θεσμούς της.

            Ταυτόχρονα, στην Γενική Εκπαίδευση  η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί,  με την σχεδόν απόλυτη ένταξη των παιδιών με αναπηρία στα Γενικά Σχολεία, την αύξηση του ποσοστού των παιδιών που ασθενούν κυρίως από αυτοάνοσα  νοσήματα σε συνδυασμό και με τα θέματα που προκύπτουν από την οικονομική εξαθλίωση,  καθιστά  επιβεβλημένη την παρουσία του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Κοινωνικό Λειτουργό, Ψυχολόγο, Σχολικό Νοσηλευτή) στη Γενική Εκπαίδευση, με γνώμονα, την αντιμετώπιση μέσα από την εξατομικευμένη προσέγγιση και όχι την διάγνωση,  όπως περιγράφει ο Ν. 4115/12 στο άρθρο 39  .
             Η εφαρμογή του Νόμου 4074/12 που αναφέρεται στην συνθήκη για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία,  πρέπει να εφαρμοστεί σωστά σε όλα τα επίπεδα ξεκινώντας από την εκπαίδευση. Δεν είναι δυνατό να εντάσσουμε παιδιά με αυτισμό στα Γενικά Σχολεία και να μην έχουμε δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες και ταυτόχρονα να μην τους παρέχουμε την εξατομικευμένη  υποστήριξη που δικαιούνται.
            Για όλους αυτούς τους λόγους που σας αναφέρουμε ζητάμε την συμπαράσταση σας, ζητάμε να ενώσουμε την φωνή μας και να προσπαθήσουμε να δώσουμε την πολιτεία να καταλάβει ότι η κατάσταση στην εκπαίδευση είναι σε κίνδυνο και πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της αν θέλει να θεωρείται πολιτισμένη.


Για το Διοικητικό Συμβούλιο

            Η   Πρόεδρος                                    Η Γεν. Γραμματέας                                                                                                            

Παναγιώτα Λεωτσάκου                     Σοφία Παπαγεωργοπούλου                                            Ο Αντιπρόεδρος                                                                                                                                                                                                         

Κων/νος Παπαευαγγέλου 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΣΕΕΠΕΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α)

Βερανζέρου 14, 5ος όρ. Τ.Κ.10432, Αθήνα,  tel: 6971866081


Αθήνα 10 Νοέμβρη 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΣΕΕΠΕΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ
ΤΟΝ ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
               Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 5 Νοέμβρη, με πρωτοβουλία του  ΣΕΕΠΕΑ Αττικής, συνάντηση εκπροσώπων της ΠΟΣΕΕΠΕΑ (Δ. Αρβανίτης) και του περιφερειακού συλλόγου της Αττικής ( Π. Λεωτσάκου και Κ. Παπαευαγγέλου), με τον Συνήγορο του Παιδιού κ. Γ. Μόσχο. Στη συνάντηση συμμετείχαν και οι ειδικοί επιστήμονες-σύμβουλοι κες Κουβαριτάκη και Στρατηγάκη.
               Συζητήθηκε μετά από σχετική γραπτή αναφορά του ΣΕΕΠΕΑ Αττικής (την οποία παραθέτουμε αυτούσια σε επόμενη ανάρτηση), το θέμα της ανεπαρκούς στελέχωσης και των σοβαρών λειτουργικών προβλημάτων των ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ  της Αττικής. Έγινε προσπάθεια να κατανοήσουν οι εκπρόσωποι της ανεξάρτητης αρχής ότι η ειδική αγωγή και εκπαίδευση στην Αττική αλλά και σε όλη τη χώρα βρίσκεται σε κίνδυνο λόγω της υποχρηματοδότησης και της αδιαφορίας των υπεύθυνων αρχών για την απρόσκοπτη και ποιοτική λειτουργία των εκπαιδευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών.
               Ειδικότερα κίνησε το ενδιαφέρον του Συνηγόρου του Παιδιού, η παντελής αδιαφορία του ΥΠΑΙΘ να στελεχώσει σε μόνιμη βάση, με το απαραίτητο,  βάσει της κείμενης νομοθεσίας για την ειδική εκπαίδευση, εκπαιδευτικό, ειδικό εκαπιδευτικό και ειδικό βοηθητικό προσωπικό, εξειδικευμένες σχολικές μονάδες όπως το ΕΔΣ και το Νηπιαγωγείο για παιδιά στο φάσμα του Αυτισμού του Αιγάλεω, το ΕΔΣ για παιδιά με Κινητικά προβλήματα του Αιγάλεω, το ΕΕΕΕΚ Τυφλών –Πολυαναπήρων, το ΕΔΣ Αυτιστικών του Πειραιά, το ΕΕΕΕΚ Κωφών – Βαρηκόων, το ΕΕΕΕΚ Άνοιξη στον Πειραιά. Επίσης για όλες τις ΣΜΕΑΕ της Αττικής και όλης της χώρας, όπου είναι τυχαίο να υπάρχουν οργανικές θέσεις για το ΕΕΠ και ΕΒΠ και συχνά αυτές είναι κενές χωρίς να υπάρχει διαδικασία πλήρωσης.
               Ζητήθηκε η παρέμβαση του για να πεισθεί η πολιτεία για το αυτονόητο, ότι δηλαδή όταν ιδρύεται ένα εξειδικευμένο σχολικό πλαίσιο είναι απαραίτητη η σύσταση των απαραίτητων οργανικών θέσεων ΕΕΠ και ΕΒΠ, άλλως είναι αδύνατη η λειτουργία του.
               Ο κ. Γ. Μόσχος και οι συνεργάτες του υποσχέθηκαν να ερευνήσουν ιδιαίτερα αυτό το ζήτημα και ως πρώτη ενέργεια προτίθενται να πραγματοποιήσουν ενημερωτικές επισκέψεις, μετά από σχετική προετοιμασία και αναφορές από τους άμεσα ενδιαφερόμενους.

               Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ προτίθεται να αναδείξει το θέμα στην Αττική και σε όλη τη χώρα, σε συνεργασία με τους περιφερειακούς συλλόγους, τους αιρετούς , τους γονείς και τις οργανώσεις τους και τις αρμόδιες ανεξάρτητες και δημόσιες αρχές.